Маркетинг — разлика између измена

7 бајтова додато ,  пре 3 месеца
Исправљене словне грешке
(Add 1 book for Википедија:Проверљивост (20210201)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot)
(Исправљене словне грешке)
 
== Маркетинг као научна област ==
 
Маркетинг је дисциплина која се бави питањима [[тржиште|тржишта]], потреба на тржишту и начина задовољења тих потреба. Ова област се стално развија и шири са развојем тржишта и има за циљ да постави теоријску основу за стратегије пословања на тржишту. У теорији маркетинга успех на тржишту најчешће се доводи у везу са разумевањем и задовољењем тржишних потреба (потреба потрошача), али све чешће се јављају и нови, напреднији концепти. Теорија маркетинга бави се и питањима огранизацијеорганизације маркетинг функције у предузећу и све ширим спектром сродних питања. Важан аспект маркетинга је [[демографија]] јер од старости, пола и неких других структура становништва зависи начин деловања на циљану популацију.
 
== Маркетинг као пословна оријентација ==
 
Маркетинг је концепт пословања оријентисан према купцима. У овом концепту пројектовање производа и услуга почиње од потреба потрошача, а као циљ деловања поставља се задовољство потрошача. У [[предузеће|предузећима]] где је у потпуности примењен маркетинг концетконцепт о потрошачима не брине само одељење за маркетинг већ сви запослени, радећи са свешћу да раде због потрошача. Посвећеност потрошачима у овим предузећима посебно се односи на запослене који су у директном контакту са њима. МаркетнигМаркетинг концепт добија све више присталица због добрих резултата које постиже, а јављају се и бројне надограгдњенадоградње и побољшања основне идеје.
 
Маркетинг концепт има четири основна елемента (позната као 4П) :
* [[цена]] (ен: -{'''p'''rice}-) - односи се на цену производа или услуге
* [[дистрибуција]] (ен: -{'''p'''lacement}-) - пласман производа и услуга до потрошача
* [[промоција]] (ен: -{'''p'''romotion}-) - поред [[реклама]] (економске [[пропаганда|пропаганде]]) укључује и друге видове промоције : промотивне реаспродајераспродаје, наградне игре, личну продају...
 
Комбинација ових елеменеатаелемената назива се [[маркетинг микс]]. Циљ је да се постигне таква комбинација елемената (4П) да се стекне конкуренсткаконкурентска предност (позитивна карактеристика која одваја производ/услугу од конкуренстихконкурентских) и тиме задовоље потрошачи, а тако оствари већа продаја и већи профит. Профитна формула 4П мења своју функцију на тржиштима пословне потрошње те се претвара у управљање односима, процесима и интеракцијама. У оквиру сваке темељне варијабле, маркетиншки стручњаци могу изабрати бројне комбинације припадајућих елемената па се тако говори о производном, ценовном, промотивном те продајном и дистрибуцијском миксу као саставним деловима маркетиншког микса.
 
С перспективе '''предузећа''' маркетинг микс комбинује и контролише елементе маркетинга којима ће деловати на циљном тржишту/сегменту, док с перспективе '''купца''' је комбинација елемената маркетинга који купцима морају испоручити очекиване користи од производа.
1. '''Производна концепција''' окренута је производу. Она претпоставља да ће потрошач фаворизирати оне производе који су шире доступни по нижој цени. Менаџери се усредоточују на високу делотворност, масовну производњу, ниже [[фиксни трошкови|фиксне трошкове]] и [[варијабилни трошкови|варијабилне трошкове]].
 
2. '''Концепција производа''' темељи се на претпоставци да високовалитетанвисококвалитетан производ сам проналази купца. Продајни концепт базира се на агресивној промоцији и продаји. Полази од претпоставке да се све може продати само треба производ агресивно нудити купцу. Наравно, приметно је да овај концепт и може имати смисла у случајевима када је [[потражња]] већа од [[понуда|понуде]] датог [[производ]]а, што је данас врло редак случај. Концепција често резултира појавом маркетиншке миопије.
 
3. '''Продајна концепција''' усмерена је на реализацију трансакција продаје, а не на изградњу дугорочних профитабилних односа с потрошачима.
* неадекватну и несавремену продају и дистрибуцију производа
 
'''Етички кодекс''' је скуп правила и стандарда понашања којих се морају придржавати запослени подузећа о чијем се кодексу ради. Етички кодекс је од великог значаја за пословање подузећа јер ће свако подузеће које послује етички бити препознато као пожељни партнер и потрошачима и пословним субјектима и бити шваћеносхваћено као друштвено одговорно.
 
== Истраживање тржишта ==
 
''Истраживачки процес укључује фазе'':
* ДефинирањеДефинисање циља истраживања
* Прикупљање и вредновање секундарних података
* Дизајнирање примарног истраживања
 
== Понашање потрошача ==
Понашање потрошача је процес прибављања и конзумирања производа, услуга и идеја од потрошачке јединице. Укључује и послепродајне процесе који обухваћајуобухватају вредновање и послепродајно понашање. Под потрошачком јединицом сматра се појединац или домаћинство које доноси одлуку. Ова дефиниција упућује на закључак да је реч о процесу.
 
Постоје три фазе које чине целину понашања потрошача:
 
=== Сегментација ===
Сегментација је стратегија осмишљавања и примењивања различитих маркетиншких програма сиљемса циљем подмиривања истоветних потреба и жеља различитих сегмената потрошача. Сваки сегмент потрошача има јединствену потражњу стога предузећа настоје да продају производ тако да удовољавају мање или више сличним захтевима истог сегмента потрошача.
 
'''Развојне етапе у сегментацији тржишта'''