Међународно приватно право — разлика између измена

Исправљене словне грешке
м (Разне исправке)
(Исправљене словне грешке)
== Елемент иностраности ==
Једна од основних особина права уопште је његова територијална ограниченост. Судови једне земље, по правилу, не могу одлучивати о споровима који са тим судовима немају никакве територијалне везе нити могу применити право сопствене државе у тим ситуацијама. По аналогији, стране судске одлуке не производе исто дејство као и домаће.
Елемент иностраности је чињеница везана за спор која може довести у питање домаћи карактер спора, тиме га претворити у страни и самим тим активирати правила [[МПП]]-а. На пример, странке у спору могу бити страни држаљанидржављани или имати пребивалиште у иностранству, сам спор је могао настати у страној земљи или је пресуда тамо донета и треба да буде призната у домаћој земљи. Другим речима, елемент иностраности ставља у дејство правила МПП-а.
Судови морају по службеној дужности да пазе на инострани карактер спора и да примене правила МПП-а.
== Надлежност судова ==
 
== Норме обавезне примене и јавни поредак ==
Постоје норме једног правног поретка које понекад морају бити примењене без обзира на то да ли се на спор примењује страно или домаће право. То су норме обавезне примене и норме о јавном поретку. Прве имају позитиван карактер јер се примњујупримењују уз регуларно право (било да је оно страно или домаће) док су друге негативне јер имају задатак да спрече примену оних страних норми које су у супротности са домаћим јавним поретком. Пример норми обавезне примене су норме о заштити потрошача. Пример норме јавног поретка је норма о забрани признања полигамних бракова.
 
== Признање и извршење судских одлука ==
Једна страна пресуда не производи аутоматски дејство у домаћем правном поретку већ мора бити призната и извршена. Она ће то бити ако се стекну одређени услови међу којима се најчешће појављују: правилно одређена надлежност страног суда, процесна исправност и јавни поредак. У Европској унији могућност непризнавања одлука из других ЕУ земаља је смањена практично само на јавни поредак. Овиме је начињен занчајанзначајан корак ка слободи протока пресуда у ЕУ.
 
== Значај ==
У савременом свету повећава се значај МПП-а јер се повећава број трансакција са међународним карактером. Данас, супротно прошлом веку, правила о надлежности судова имају много већи значај од правила о праву које се примењује на спор. То је стога што се стране у спору поправнајупоравнавају у највећем броју случајева много пре него што спор доспе на суд. У том случају је унапред познато које право ће одређени суд применити па се цео спор претвара у трку да се добије надлежност онога суда који ће странки дати најбоље решење.
 
[[Категорија:Међународно приватно право|*]]