Самоопредељење — разлика између измена

1.527 бајтова додато ,  пре 1 месеца
 
{{short description|Кардинални принцип у савременом међународноправном принципу међународног права}}{{рут}}
{{prava}}
 
[[Принцип]]ом '''самоопредељења''' се назива право сваког [[народ]]а и [[нација]] света да самостално одлучују о својој судбини. Под тим принципом се подразумевају следећа права: право на отцепљење и стварање независне националне државе, право на уједињење са другим народима, право на [[економија|економско]] самоопредељење, као и право на избор друштвеног и [[политичко уређење|политичког уређења]]. The right ofПраво [[peoplesНарод|a peopleнарода]] toна self-determinationсамоопредељење isкардинално aје cardinalначело principleу in modernсавременом [[internationalМеђународно lawправо|међународном праву]] (commonlyобично regardedсе asсматра a ''[[jusПеремпторна cogensнорма|перемпторном нормом]]'' rule), binding,које asкао such,такво on theобавезује [[United Nations|Уједињене нације]] asкао authoritativeауторитативно interpretationтумачење of the Charter'sнорми normsПовеље.<ref>''See'': [[s:United Nations General Assembly Resolution 1514|United Nations General Assembly Resolution 1514]] in [[Wikisource]] states</ref><ref>{{cite book |title=Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-Building and the Alternative, Federal Option |last=McWhinney |first=Edward |author-link=Edward McWhinney |year=2007 |publisher=Martinus Nijhoff Publishers |isbn=978-9004158351 |page=8 }}</ref> ItУ statesњему thatсе people,наводи basedда onљуди, respectна forбази theпоштовања principleначела ofједнаких equalправа rightsи and fairправичних [[equal opportunity|equalityједнаких of opportunityмогућности]], haveимају theправо rightда toслободно freelyбирају choose theirсвој [[sovereigntyсуверенитет]] andи internationalмеђународни [[political status|политички статус]] with noбез interferenceуплитања.<ref>''See'': [[Charter of the United Nations|Chapter I - Purposes and Principles of Charter of the United Nations]]</ref>
 
[[File:Indigenous march right to self-determination.jpg|thumb|262x262px|IndigenousДомородачки marchмарш rightза toправа self-determinationна самоопредељење]]
TheКонцепт conceptје wasпрви firstпут expressedизражен inтоком the 1860s1860-их, andа spreadнакон тога се rapidlyбрзо thereafterпроширио.<ref name=Fisch>{{cite book|author=Jörg Fisch|title=A History of the Self-Determination of Peoples: The Domestication of an Illusion|url=https://books.google.com/books?id=PETjCgAAQBAJ&pg=PA118|date=9 December 2015|page=118|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-1-107-03796-0}}</ref><ref name=Knudsen>{{citation|url=http://etheses.lse.ac.uk/923/1/Knudsen_Moments_of_Self-determination.pdf |title=Moments of Self-determination: The Concept of 'Self- determination' and the Idea of Freedom in 20th- and 21st- Century International Discourse |first1=Rita Augestad |last1=Knudsen |publisher=The London School of Economics and Political Science |date=October 2013}}</ref> Право на самоопредељење први пут је прокламовано у [[Francuska buržoaska revolucija|Француској буржоаској револуцији]], а у међународној пракси се појављује у XX веку. Право на самоопредељење није апсолутно право народа. Тако схваћено водило би у хаос и анархију, јер данас између 5000 и 10000 група претендује на статус народа.<ref> Види у вези са нормом самоопределења члан 1(став 2) и члан 55 Повеље Уједињених нација. Види и два основна Пакта о људским правима. Самоопределње је ''ius cogens'' норма међународног права</ref><ref>International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1. [https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf]</ref> <ref>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1. [https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx] </ref>. Према „хијерархији" норми која произилаипроизили из начела Повеље УН (члан 2.), заштита ''територијалног интегиретата'' постојећишпостојећих држава има превагу над општом правом на ''самоопределење'' народа. Државна ''територија'' је једна од основних елемената којим се дефинише [[државност]] и суштински елемент од значаја за принцип суверене једнакости држава.
 
DuringТоком andи afterнакон [[World War I|Првог светског рата]], the principleовај wasпринцип encouragedсу byподстицали bothи [[PremierPremijer ofSovjetskog the Soviet UnionSaveza|Sovietсовјетски Premierпремијер]] [[VladimirВладимир LeninЛењин]] andи [[Presidentпредседник ofСједињених the United States|United States PresidentДржава]] [[WoodrowВудро WilsonВилсон]].<ref name=Fisch/><ref name=Knudsen/> HavingОбјавивши announced hisсвојих [[Fourteenчетрнаест Pointsтачака]] on 8. Januaryјануара 1918. године, onдана 11. Februaryфебруара 1918. WilsonВилсон statedје изјавио: "National„Националне aspirationsтежње mustсе beморају respectedпоштовати; peopleљудима mayсе nowсада beможе dominatedдоминирати andи governedуправљати onlyсамо byпо theirњиховом ownсопственом consentпристанку. 'Self determinationСамоопредељење' isније notпука a mere phraseфраза; it is anто imperativeје principleимперативни ofпринцип actionделовања."<ref>{{cite web|url=http://www.gwpda.org/1918/wilpeace.html|title=President Wilson's Address to Congress, Analyzing German and Austrian Peace Utterances (Delivered to Congress in Joint Session on February 11, 1918)|date=February 11, 1918|website=gwpda.org|access-date=September 5, 2014}}</ref>
 
DuringТоком [[World War II|Другог светског рата]], theпринцип principleје wasукључен included in theу [[Atlantic Charter|Атлантску повељу]], declaredкоју onсу 14. Augustавгуста 1941,. byпрогласили [[FranklinФранклин DД. RooseveltРузвелт]], Presidentпредседник ofСједињених theДржава United States, andи [[WinstonВинстон ChurchillЧерчил]], Primeпремијер MinisterВелике of the United KingdomБританије, whoкоји pledgedсу Theобећали EightПовељу Principalса pointsосам ofглавних the Charterтачака.<ref>''See'': Clause 3 of the [[Atlantic Charter]] reads: "Third, they respect the right of all people to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them" then became one of the eight cardinal principal points of the Charter all people had a right to self-determination.</ref> ItСамоопредељење wasје recognizedпризнато asкао anмеђународно internationalправно legalначело rightнакон afterшто itје wasизричито explicitlyнаведено listedкао asправо aу rightПовељи in the UN CharterУН.<ref>{{Cite web|url=https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873|title=Self-Determination|website=Oxford Public International Lawdoi=10.1093/law:epil/9780199231690/e873}}</ref>
 
TheНачело principleне doesнаводи notкако stateсе howодлука theдоноси, decisionнити isкакав toби beисход madeтребао бити, norбило whatда theсе outcomeради should be, whether it beо [[independenceнезависност]]и, [[federationФедерација|федерацији]], [[protectorateПротекторат|protectionзаштити]], someнеком form ofоблику [[autonomyАутономија|аутономије]] orили fullпотпуној [[CulturalКултуролошка assimilationасимилација|assimilationасимилацији]].<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust4.htm |title=United Nations Trust Territories that have achieved self-determination |publisher=Un.org |date=1960-12-14 |access-date=2012-03-04 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20091031212203/http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust4.htm |archive-date=2009-10-31 }}</ref> NeitherНити doesсе itнаводи stateшта whatби theтребало бити [[boundary delimitation|delimitationразграничење]] betweenмеђу peoplesнародима should- be—norнити whatшта [[Nation-building|constitutesчини a peopleнарод]]. ThereПостоје areопречне conflictingдефиниције definitionsи andправни legalкритеријуми criteriaза forодређивање determiningкоје whichгрупе groupsмогу mayлегитимно legitimatelyтражити claimправо theна right to self-determinationсамоопредељење.<ref name="Unterberger">[[Betty Miller Unterberger]], [https://web.archive.org/web/20080220083041/http://findarticles.com/p/articles/mi_gx5215/is_2002/ai_n19132482 "Self-Determination"], ''Encyclopedia of American Foreign Policy,'' 2002.</ref>
 
BroadlyУопштено speakingговорећи, theизраз termсамоопредељење self-determinationтакође alsoсе refersодноси to theна [[free choice|слободан избор]] of one's ownсопствених actsдела withoutбез externalспољне compulsionпринуде.<ref>{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/self-determination |title=Merriam-Webster online dictionary |publisher=Merriam-webster.com |access-date=2012-03-04}}</ref>
 
== Историја ==