Ауторитарност — разлика између измена

(.)
 
== Карактеристике ==
Authoritarianism is characterized by highly concentrated and [[centralized government]] power maintained by [[political repression]] and the exclusion of potential challengers. It uses [[Political party|political parties]] and mass organizations to mobilize people around the goals of the regime.<ref name="Vestal">Theodore M. Vesta, ''[{{Google books|plainurl=yes|id=XWXtXOl56KkC&c|page=17}} Ethiopia: A Post-Cold War African State]''. Greenwood, 1999, p. 17.</ref> [[Adam Przeworski]] has theorized that "authoritarian equilibrium rests mainly on lies, fear and economic prosperity".<ref>{{cite book|title=Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America|url=https://archive.org/details/democracymarket00prze|url-access=registration|page=[https://archive.org/details/democracymarket00prze/page/58 58]|publisher=Cambridge University Press|date=26 July 1991|isbn=9780521423359|first=Adam|last=Przeworski}}</ref>
 
AuthoritarianismАуторитарност isкарактерише characterizedвисоко byконцентрисана highly concentrated andи [[centralized government|централизована]] powerмоћ maintainedвладе byкоју одржава [[politicalПолитички прогон|политичка repressionрепресија]] andи theискључење exclusionпотенцијалних of potential challengersизазивача. ItКористе usesсе [[PoliticalПолитичка partyстранка|politicalполитичке partiesпартије]] andи massмасовне organizationsорганизације toза mobilizeмобилизацију peopleљуди aroundоко theциљева goals of the regimeрежима.<ref name="Vestal">Theodore M. Vesta, ''[{{Google books|plainurl=yes|id=XWXtXOl56KkC&c|page=17}} Ethiopia: A Post-Cold War African State]''. Greenwood, 1999, p. 17.</ref> [[Adam Przeworski|Адам Прзеворски]] hasје theorizedтеоретисао thatда "authoritarian„ауторитарна equilibriumравнотежа restsпочива mainlyуглавном onна liesлажима, fearстраху andи economicекономском prosperity"просперитету”.<ref>{{cite book|title=Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America|url=https://archive.org/details/democracymarket00prze|url-access=registration|page=[https://archive.org/details/democracymarket00prze/page/58 58]|publisher=Cambridge University Press|date=26 July 1991|isbn=9780521423359|first=Adam|last=Przeworski}}</ref>
Authoritarianism also tends to embrace the informal and unregulated exercise of [[Power (politics)|political power]], a leadership that is "self-appointed and even if elected cannot be displaced by citizens' free choice among competitors", the arbitrary deprivation of [[civil liberties]] and little tolerance for meaningful [[Opposition (politics)|opposition]].<ref name="Vestal"/> A range of [[social control]]s also attempt to stifle [[civil society]] while political stability is maintained by control over and support of the [[armed forces]], a bureaucracy staffed by the regime and creation of [[allegiance]] through various means of [[socialization]] and indoctrination.<ref name="Vestal"/>
 
Ауторитаризам такође тежи да прихвати неформално и нерегулисано вршење [[Моћ|политичке моћи]], лидерство које је „самозвано чак и ако је изабрано не може бити замењено слободним избором грађана међу конкурентима“, произвољно лишавање [[Грађанске слободе|грађанских слобода]] и мало толеранције према смисленој [[Опозиција|опозицији]].<ref name="Vestal"/> Низ [[Друштвена контрола|друштвених контрола]] такође настоји да угуши [[цивилно друштво]], док се политичка стабилност одржава контролом и подршком [[Војска|оружаних снага]], бирократије у којој ради режим и успостављање [[allegiance|оданости]] различитим средствима [[Социјализација|социјализације]] и индоктринације.<ref name="Vestal"/>
Authoritarianism is marked by "indefinite political tenure" of the ruler or [[ruling party]] (often in a [[one-party state]]) or other authority.<ref name="Vestal"/> The transition from an authoritarian system to a more [[Democracy|democratic]] form of government is referred to as [[democratization]].<ref name="Vestal"/>
 
Ауторитарност је обележена „неограниченим политичким мандатом“ владара или [[ruling party|владајуће странке]] (често у [[Једнопартијска држава|једнопартијској држави]]) или других ауторитета.<ref name="Vestal"/> Прелазак са ауторитарног система на [[Democracy|демократски]] облик власти назива се [[democratization|демократизација]].<ref name="Vestal"/>
 
== Референце ==