Женминби — разлика између измена

(.)
== Вредновање ==
 
UntilДо 2005,. theвредност valueженминбиа ofбила the renminbi wasје [[FixedФиксни exchange-rateдевизни systemкурс|peggedвезана]] to theза [[United States dollar|USамерички dollarдолар]]. AsДок Chinaје Кина pursuedнаставила itsсвој [[Chinese economic reform|transitionпрелаз]] fromса [[planned economy|centralцентралног planningпланирања]] to aна [[market economy|тржишну економију]] andи increasedповећавала itsучешће participationу in foreignспољној tradeтрговини, theженминби renminbi wasје [[DevaluationDevalvacija|devaluedобезвређен]] toкако increaseби theповећала [[CompetitionКонкуренција (companiesекономија)|competitivenessконкурентност]] of Chineseкинеске industryиндустрије. ItРаније hasсе previouslyтврдило beenда claimedје that the renminbi's officialзванични [[exchangeДевизни rateкурс|курс]] wasженминбија undervaluedбио byпотцењен as much asчак 37.,5% againstу односу на itsњегов [[purchasingпаритет powerкуповне parityмоћи]].<ref name="Lipman 2011">{{cite journal|last=Lipman|first=Joshua Klein|title=Law of Yuan Price: Estimating Equilibrium of the Renminbi|journal=Michigan Journal of Business|date=April 2011|volume=4|issue=2|url=http://michiganjb.org/issues/42/text42b.pdf|access-date=23 May 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20110727082626/http://michiganjb.org/issues/42/text42b.pdf|archive-date=27 July 2011|url-status=dead}}</ref> HoweverМеђутим, moreу recentlyскорије време, [[Currency appreciation and depreciation|appreciationапрецијациoне]] actionsакције byкинеске the Chinese governmentвладе, asкао wellи asмере [[quantitative easing|квантитативног ублажавања]] measuresкоје takenсу byпредузеле the Americanамеричке [[FederalФедералне Reserveрезерве]] andи otherдруге majorвелике [[centralЦентрална банка|централне bankбанке]]s, haveдовеле causedсу theдо renminbiтога toда beсе withinженминби asкретао little asунутар 8% of itsсвоје [[Economic equilibrium|equilibriumравнотежне valueвредности]] byдо theдруге secondполовине half2012. of 2012године.<ref>{{cite news| url=https://www.washingtonpost.com/business/economy/chinas-currency-rises-against-the-dollar/2012/09/28/790415be-099e-11e2-a10c-fa5a255a9258_story.html | work=The Washington Post | first=Howard | last=Schneider | title=Some experts say China's currency policy is not a danger to the U.S. economy | date=29 September 2012}}</ref> SinceОд 2006,. theгодине renminbiдозвољено exchangeје rateда hasкурс been allowed toженминбија [[floating exchange rate|floatплута]] inу aуској narrowмарини marginоко aroundфиксног aосновног fixedкурса baseодређеног rateу determinedодносу with reference to aна [[Currency basket|basketгрупу of worldсветских currenciesвалута]]. TheКинеска Chineseвлада governmentје hasнајавила announcedда thatће itпостепено willповећавати graduallyфлексибилност increase the flexibility of the exchange rateкурса. AsКао a result of theрезултат rapidбрзе [[internationalization of the renminbi|интернационализације женминбија]], itпостао becameје theосма world'sсветски 8th mostвалута tradedпо currencyобиму inтрговине у 2013. години,<ref name="swift2013">{{cite web|title=RMB now 8th most traded currency in the world|url=http://www.swift.com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2013/PR_RMB_september.xml|publisher=[[Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication]]|date=8 October 2013}}</ref> 5thпета byдо 2015. године,<ref name="swift2015">{{cite web|title=RMB breaks into the top five as a world payments currency|url=http://www.swift.com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_into_the_top_five.xml|publisher=[[Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication]]|date=28 January 2015}}</ref> butали 6thшеста inу 2019. години.<ref>{{cite web|url=https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/document-centre|title=RMB Tracker January 2020 - Slides|date=21 January 2020|website=Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20200215120936/https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/document-centre|archive-date=15 February 2020|access-date=16 February 2020}}</ref>
 
On-{RMB}- је 1. Octoberоктобра 2016,. theгодине RMBпостала becameпрва the firstвалута [[emerging market|тржишта у развоју]] currencyкоја toје beукључена includedу in theсекцију [[Internationalspecial Monetarydrawing Fundrights|IMFпосебног права вучења]]'s [[specialInternational drawingMonetary rightsFund|IMF]] basket, theгрупу basketвалута ofкоје currenciesкористи used by the IMFММФ ([[reserve currency|резервна валута]]).<ref name="Solomon Teague">{{cite news | author = Solomon Teague | title= FX: RMB joins the SDR basket | url= http://www.euromoney.com/Article/3591357/Category/0/ChannelPage/207402/FX-RMB-joins-the-SDR-basket.html | publisher= Euromoney | date=6 October 2016}}</ref>
 
== Референце ==