Рационалан број — разлика између измена

(.)
== Етимологија ==
 
AlthoughИако nowadaysсе данас ''rationalрационални numbersбројеви'' areдефинишу definedу in terms ofвиду ''ratiosодноса'', the termтермин ''rationalрационалан'' is not aније [[morphological derivation|derivationизведен]] ofи речи -{''ratio''}-. On the oppositeНапротив, itто isје ''ratio''однос thatкоји isје derivedизведен fromиз ''rationalрационалног'':. theПрва firstупотреба use ofречи -{''ratio''}- withса itsњеговим modernсавременим meaningзначењем wasје attestedпосведочена inна Englishенглеском aboutоко 1660. године,<ref>{{cite book|title=Oxford English Dictionary|edition=2nd|date=1989|publisher=Oxford University Press}} Entry '''ratio''', ''n.'', sense 2.a.</ref> whileдок theсе useупотреба ofречи -{''rational''}- forза qualifyingквалификационе numbersбројеве appearedпојавила almostскоро aвек century earlierраније, in 1570. године.<ref>{{cite book|title=Oxford English Dictionary|edition=2nd|date=1989|publisher=Oxford University Press}} Entry '''rational''', ''a. (adv.)'' and ''n.''<sup>1</sup>, sense 5.a.</ref> ThisОво meaning ofзначење ''rationalрационалног'' cameпотиче fromод theматематичког mathematical meaning ofзначења ''irrationalирационалног'', whichкоје wasје firstпрви usedпут inкоришћено 1551. године, andа itкоришћено wasје usedу in„преводима "translations of EuclidЕуклида (following hisследећи peculiarњегову useособену ofупотребу {{lang|grc|ἄλογος}})".<ref>{{cite book|title=Oxford English Dictionary|edition=2nd|date=1989|publisher=Oxford University Press}} Entry '''irrational''', ''a.'' and ''n.'', sense 3.</ref><ref>{{Cite web|date=2017-05-09|first=Peter|last= Shor|authorlink=Peter Shor|title=Does rational come from ratio or ratio come from rational|url=https://english.stackexchange.com/questions/217956/does-rational-come-from-ratio-or-ratio-come-from-rational/218079#218079|access-date=2021-03-19|website=Stack Exchange|language=en-US}}</ref>
 
ThisОва unusualнеобична historyисторија originatedпотиче inод theчињенице factда thatсу [[Greek mathematics|ancientстари GreeksГрци]] "avoided„избегли heresyјерес byтако forbiddingшто themselvesсу fromсеби thinkingзабранили ofда thoseмисле о тим [irrationalирационалним] lengthsдужинама asкао numbers"бројевима“.<ref>{{Cite web|last1=Coolman|first1=Robert|date=2016-01-29|title=How a Mathematical Superstition Stultified Algebra for Over a Thousand Years|url=https://nautil.us/blog/how-a-mathematical-superstition-stultified-algebra-for-over-a-thousand-years|access-date=2021-03-20|language=en-US}}</ref> SoДакле, suchтакве lengthsдужине wereсу биле ''irrationalирационалне'', in the senseу ofсмислу ''illogicalнелогичног'', thatо isчему "notсе to„не be spoken about"говори“ ({{lang|grc|ἄλογος}} inна Greekгрчком).<ref>{{cite book|last1=Kramer|first1=Edna|title=The Nature and Growth of Modern Mathematics|date=1983|publisher=Princeton University Press|page=28}}</ref>
 
== Аритметика ==