Љубомир Максимовић — разлика између измена

(сређивање)
 
== Изабрани радови ==
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|authorlinkauthor-link=Љубомир Максимовић|title=О временухронологији доласкасловенских Неретљанаупада на далматинскавизантијску острватериторију крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година VI века|journal=Зборник Филозофскоградова факултетаВизантолошког у Београдуинститута|year=1964|volume=8|issuenumber=12|pages=263-271|url=https://books.google.com/books?id=M947AQAAIAAJ| pages RNbiAAAAMAAJ&pg= 145–152PA263}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|authorlinkauthor-link=Љубомир Максимовић|title=О времену походадоласка бугарског кнеза БорисаНеретљана на Србију|year=1979далматинска острва|journal=Зборник Филозофског факултета у Београду|location=Београд|year=1964|volume=148|issuenumber=1|pages=69–76145–152|url=https://books.google.com/books?id=M947AQAAIAAJ}}
* {{Cite bookjournal| ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|authorlinkauthor-link=Љубомир Максимовић|chaptertitle=ТријумфГрци Византијеи почеткомРоманија XIу века|title=Историјасрпској српскогвладарској народатитули|volumejournal=књ.Зборник радова 1Византолошког института|locationyear=Београд1970|publishervolume=Српска књижевна задруга12|yearpages=198161-78|url=https://books.google.com/books?id=EugJAQAAIAAJ| pages I0xoAAAAMAAJ&pg= 170–179RA3-PA6}}
* {{Cite journal|ref=harvbook|last=Максимовић|first=Љубомир|authorlinkauthor-link=Љубомир Максимовић|title=СтруктураВизантијска 32.провинцијска главеуправа списау Deдоба administrando imperioПалеолога|journalyear=Зборник радова Византолошког института1972|yearlocation=1982Београд|volumepublisher=21Византолошки институт|url=https://books.google.com/books?id=HD4jAQAAIAAJ| pages = 25–32Yh7TAAAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=Генеза и карактер апанажа у Византији|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1973|volume=14-15|pages=103-154|url=https://books.google.com/books?id=8jwjAQAAIAAJ&pg=RA1-PA103}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=О времену проглашења Андроника III Палеолога за цара|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1975|volume=16|pages=119-122|url=https://books.google.com/books?id=8jwjAQAAIAAJ&pg=RA2-PA119}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=Порески систем у грчким областима Српског царства|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1976|volume=17|pages=101-125|url=https://books.google.com/books?id=iUkbAAAAYAAJ&pg=RA1-PA101}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=О времену похода бугарског кнеза Бориса на Србију|year=1979|journal=Зборник Филозофског факултета|location=Београд|volume=14|number=1|pages=69–76|url=https://books.google.com/books?hl=sr&id=Kt87AQAAIAAJ}}
* {{Cite book|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|chapter=Тријумф Византије почетком XI века|title=Историја српског народа|volume=1|year=1981|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=170-179|chapter-url=https://books.google.com/books?id=EugJAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|chapter=Почеци освајачке политике|title=Историја српског народа|volume=1|year=1981|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=437-448|chapter-url=https://books.google.com/books?id=EugJAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=Структура 32. главе списа De administrando imperio|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1982|volume=21|pages=25–32|url=https://books.google.com/books?id=HD4jAQAAIAAJ&pg=PA25}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|author-link=Љубомир Максимовић|title=Србија и правци византијских похода у XII веку|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1983|volume=22|pages=9-19|url=https://books.google.com/books?id=HD4jAQAAIAAJ&pg=RA1-PA7}}
* ''-{The Byzantine Provincial Administration Under the Paloiologoi}-'', -{Adolf Hakkert}-, 1988
* {{Cite journal|ref=harv|last=Максимовић|first=Љубомир|authorlinkauthor-link=Љубомир Максимовић|title=Покрштавање Срба и Хрвата|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1996|volume=35|pages=155–174|url=https://books.google.com/books?id=qQcUAQAAMAAJ| pages = 155–174}}
* ''-{The Historical Atlas of Eastern and Western Christian Monasticism}-'', -{Liturgical Pr}-, [[2003]].
* ''Град у Визатији: Огледи о друштву позновизантијског доба'', Плато, 2003.