Детлићи (ред) — разлика између измена

 
{{Short description|Ред птица}}{{rut}}
{{Automatic taxobox
| name = Piciformes
| image = Red-crowned woodpecker (Melanerpes rubricapillus rubricapillus) female.jpg
| image_width = 250px
| image_caption = [[Red-crowned woodpecker|црвенокруни детлић]]<br/>''Melanerpes rubricapillus rubricapillus''<br/>femaleженак, [[TobagoТобого]]
| image2 = Dendrocopos major-2c.jpg
| image2_width = 250px
***[[Indicatoridae]]
***[[Picidae]]
За праисторијске таксоне, погледајте текст
For prehistoric taxa, see text
|synonyms =
Galbuliformes <small>Fürbringer, 1888</small>
'''Детлићи'''<ref name="Prilog">{{Cite web |title=Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива - Прилог II Заштићене врсте које се налазе на Додацима CITES конвенције и на Додатку B Уредбе Комисије (ЕЗ) број 750/2013 од 29. јула 2013. године |url=http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog2.htm&actid=&regactid=380295&doctype=reg |publisher=pravno-informacioni-sistem.rs}}</ref> ([[Латински језик|лат.]] -{Piciformes}-) представљају [[Ред (биологија)|ред]] из [[Klasa (biologija)|класе]] [[Птице|птица]] који се најчешће дели на два подреда и девет породица које углавном живе на дрвећу. Најпознатија од тих породица је свакако [[Детлићи (породица)|Picidae]], која обухвата [[детлић]]а и његове рођаке. У -{Piciformes}- спадају 57 данас постојећих родова са преко 400 врста, од којих -{Picidae}- чине половину.
 
NineДевет [[family (biology)|familiesпородица]] ofпретежно largely arborealарбореалних [[birdптица]]s make up theчине [[Order (biology)|orderред]] '''Piciformes''', theа best-knownнајпознатија ofод themњих being theсу Picidae, whichкоја includes theукључује [[woodpeckerдетлић]]sе andи closeблиске relativesсроднике. The Piciformes containсадржи aboutоко 71 livingживи [[genera|род]] withса aнешто littleвише overод 450 [[species|врста]], of whichод theкојих [[Picidae]] ([[woodpeckerдетлићи]]s andи relativesсродници) make upчине aboutоко halfполовину.
 
InУопштено generalговорећи, the Piciformes areсу insectivorousинсектоједи, although theиако [[Capitonidae|barbetsбарбети]] andи [[toucanтукани]]s mostlyуглавном eatједу fruit andвоће, theа [[honeyguide|медовође]]s areсу uniqueјединствени amongмеђу birdsптицама inпо beingтоме ableшто toмогу digestда сваре пчелињи [[beeswax|восак]] (althoughиако insectsинсекти makeчине upнајвећи theдео bulkњихове of their dietисхране). NearlyСкоро allсви Piciformes haveимају [[Parrotzygodactyl|parrot-likeзигодактилна]] стопала попут [[zygodactylParrot|папагаја]] feet—two- toesдва forwardпрста andнапред twoи backдва позади, anраспоред arrangementкоји thatима hasочигледне obviousпредности advantagesза forптице birdsкоје thatпроводе spendвећи muchдео ofсвог theirвремена timeна onдеблима tree trunksдрвећа. AnИзузетак exceptionје areнеколико aврста fewтропрстих [[species]] of three-toed woodpeckersдетлића. The [[jacamar|Јакамаре]]s asideна страну, Piciformes do not haveнемају [[down feather|паперје]]s atу било anyком ageузрасту, onlyсамо trueправо feathersперје. TheyЊихове rangeвеличине inварирају size from theод [[rufous piculet|руменог пикулета]] atдужине 8 centimetresцентиметара inи length, and weighingтежине 7&nbsp;grams, toграма theдо [[toco toucan|токо тукана]], atдужине 63 centimetresцентиметра long,и and weighingтежине 680&nbsp;grams грама.<ref name=EoB>{{cite book |editor=Forshaw, Joseph|author=Short, Lester L.|year=1991|title=Encyclopaedia of Animals: Birds|publisher=Merehurst Press|location=London|pages=152–157|isbn=1-85391-186-0}}</ref> AllСви nestсе inгнезде cavitiesу andшупљинама haveи имају [[altricial|алтричне]] youngмладе.
 
== Систематика ==