Клизиште — разлика између измена

==Типови клизишта==
Различита природа и изузетна сложеност процеса, те разноврсни облици кретања и велики број других чинилаца који утичу на настанак и механизам клизишта условили су настанак великог броја класификација и подела.
 
 
===Подела према дубини клизне површине===
Према дубини клизне површине клизишта се деле на:
* повшинска (<1-{m}-)
* врло дубока (>20-{m}-)
 
===Подела према количини покренуте масе===
Према количини покренуте (клизеће) масе клизишта се деле на:
*мала (до неколико хиљада m<sup>3</sup>)
*врло велика (до неколико милиона m<sup>3</sup>)
 
===Подела према месту настанка===
Према месту и узроку настанка клизишта се деле на:
*делапсивна - клизиште настаје у ножици падине услед подсецања и развија се (навише) уз падину
*детрузивна - клизиште настаје у вишим деловима падине, врши притисак на ниже слојеве оптерећујући их и развија се наниже
 
===Подела према времену настанка===
Према времену настанка клизишта се деле на:
*примарна - на теренима који нису раније били захваћени клизиштима
*секундарна - у оквиру терена који је раније био захваћен клизањем.
 
===Подела према облику и механизму===
Према облику клизне површине, рељефу и начину кретања постоје следећи типови клизишта:
* Слојна