Клизиште — разлика између измена

Нема описа измене
 
#Подела према дубини клизне површине - Према дубини клизне површине клизишта се деле на:
*## повшинска (<1-{m}-)
* ##плитка (1-5-{m}-)
* ##дубока (5-20-{m}-)
* ##врло дубока (>20-{m}-)
 
#Подела према количини покренуте масе - Према количини покренуте (клизеће) масе клизишта се деле на:
*##мала (до неколико хиљада m<sup>3</sup>)
*##средња (до неколико десетина хиљада m<sup>3</sup>)
*##велика (до неколико стотина хиљада m<sup>3</sup>)
*##врло велика (до неколико милиона m<sup>3</sup>)
 
#Подела према месту настанка на падини - Према месту и узроку настанка клизишта се деле на:
*##делапсивна - клизиште настаје у ножици падине услед подсецања и развија се (навише) уз падину
*##детрузивна - клизиште настаје у вишим деловима падине, врши притисак на ниже слојеве оптерећујући их и развија се наниже
 
#Подела према времену настанка - Према времену настанка клизишта се деле на:
*##примарна - на теренима који нису раније били захваћени клизиштима
*##секундарна - у оквиру терена који је раније био захваћен клизањем.
 
#Подела према структури и саставу падине - Према структури и саставу падине клизишта се деле на:
*##асеквентна - у једнородним и неслојевитим стенама
*##консеквентна - појава клизања је предиспонирана нагибом слојева или система пукотина према нагибу падине
*##инсеквентна - клизна раван пресеца слојеве различитог састава без обзира на предиспонираност у склопу терена.
 
#Подела према структури и величини - Према структури и величини клизишта могу бити:
*##клизишта смеше чврстих стена
*##клизајући блокови
*##клизни потоци
*##површинска течења мале дубине под утицајем падавина и подземних вода
*##површинско течење мале дубине под утицајем само атмосферских падавина
*##мања откидања по захвату и дубини - благо заталасане површине падина
 
#Подела према механизму
*##клизање
*##течење
*##сложено кретање
 
#Подела према облику клизне површине, рељефу и начину кретања - Према облику клизне површине, рељефу и начину кретања постоје следећи типови клизишта:
*## Слојна
*## Вишеслојна
*## Ротациона
*## Степеничаста (каскадна)
*## Блоковска
*## Поточаста
 
#По месту појављивања
*##надводна
*##подводна клизишта
 
==Референце==