Решавање троугла — разлика између измена

; Задатак УСУ: Дата је страница ''а'' и углови ''B'' и ''C''. Наћи странице ''b, c'' и угао ''А''.
 
; Решење: Прво налазимо угао <math>A=180^o-(B+C).</math> Затим, [[синусна теорема]] два пута, за ''b'' и ''c''даје: <math>b=\frac{a\sin B}{\sin A},\; c=\frac{a\sin C}{\sin A}.</math> Формула за проверу је <math>a^2=b^2+c^2-2bc\cos A.</math> Задатак има јединствено решење ако је <math>B+C<180^o.</math>
 
; Задатак ССУ: Дате су две странице ''a, b'' и угао ''А''. Наћи страницу ''с'' и углове ''B, C''.
 
; Решење: [[Синусна теорема]] <math>\sin B=\frac{b\sin A}{a}</math> даће угао ''B''. Затим, угао ''С'' налазимо као суплемент угловима ''А'' и ''B'', тј. <math>C=180^o-(A+B).</math> На крају, још једном, синусна теорема <math>c=\frac{a\sin C}{\sin A},</math> даје страницу ''с''. Формула за проверу: <math>a^2=b^2+c^2-2bc\cos A.</math>
 
== Видети даље ==
1.479

измена