Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду — разлика између измена

што великим?
(промењен... :-))
(што великим?)
 
== Упис студија ==
Одлуку о расписивању, услове и садржај конкурса за упис у прву годину основних студија на Факултету доноси Сенат универзитета у складу са Статутом универзитета. За сваку школску годину Већа Рударског, односно Геолошког одсека, утврђују предлог броја студената који се може уписати на основне академске и струковне студије и број студената који се уписују на терет буџета или се сами финансирају. Овај предлог Наставно-научно веће факултета прослеђује Универзитету у Београду.
Одлуку о расписивању, услове и садржај конкурса за упис у прву годину основних студија на
Факултету доноси Сенат универзитета у складу са Статутом универзитета.
За сваку школску годину Већа Рударског, односно Геолошког одсека, утврђују предлог броја
студената који се може уписати на основне академске и струковне студије и број студената који
се уписују на терет буџета или се сами финансирају.
Овај предлог Наставно-научно веће факултета прослеђује Универзитету у Београду.
 
Упис на студијске програме на Геолошком одсеку по департманима врши се од прве године. Кандидати у својим пријавама обавезно наводе жеље за упис осам студијских програма по приоритету, као и предности коју дају за упис на студијске програме на терет буџета или самофинансирајућих студија на студијском програму исказаног под приоритетом.
Кандидати у својим пријавама обавезно наводе жеље за упис осам студијских програма по
приоритету, као и предности коју дају за упис на студијске програме на терет буџета или
самофинансирајућих студија на студијском програму исказаног под приоритетом.
 
Упис на студијске програме на Рударском одсеку врши се од треће године.
 
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже по сопственом избору пријемни испит из најмање једног, а највише два од следећих предмета: Математикаматематика, Физикафизика, Хемијахемија. Ако кандидат полаже пријемни испит из два предмета, за утврђивање ранг листе рачуна се онај на којем је освојио више бодова.
 
Све потребне информације у вези уписа могу се добити на бројевима телефона: 3219-104 и 3219-141.