Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду — разлика између измена

сад су променили (спојили неке смерове у један)...
(што великим?)
(сад су променили (спојили неке смерове у један)...)
Одлуку о расписивању, услове и садржај конкурса за упис у прву годину основних студија на Факултету доноси Сенат универзитета у складу са Статутом универзитета. За сваку школску годину Већа Рударског, односно Геолошког одсека, утврђују предлог броја студената који се може уписати на основне академске и струковне студије и број студената који се уписују на терет буџета или се сами финансирају. Овај предлог Наставно-научно веће факултета прослеђује Универзитету у Београду.
 
Упис на студијске програме на Геолошком одсеку по департманима врши се од прве године. Кандидати у својим пријавама обавезно наводе жеље за упис осамчетири студијскихстудијска програма по приоритету, као и предности коју дају за упис на студијске програме на терет буџета или самофинансирајућих студија на студијском програму исказаног под приоритетом.
 
Упис на студијске програме на Рударском одсеку врши се од треће године.