Метода родослова — разлика између измена

* болестан отац и здрава мајка имају само здраву децу, у питању је рецесивно наслеђивање; мајка је у том случају хомозигот (XX)
* кћер оболелу од рецесивног обољења могу имати : оба родитеља оболела или болестан отац и здрава мајка која је хетерозиготни преносилац (X*X)
 
==Литература==
 
* Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
* Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
* Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
* Матић, Гордана: Oснови молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
* Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
* Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
* Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
* Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
* Лазаревић, М: Oгледи из медицинске генетике, београд, 1986.
* Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.
 
 
 
==Спољашње повезнице==