Двострука веза — разлика између измена

нема резимеа измене
{{Сређивање}}
{{спајање|хемијска веза}}
 
== Двострука веза код алкена ==
 
[[Функционална група]] код алкена[[алкен]]а јесте двострука веза између атома [[угљеника]]. Стога треба водити рачуна приликом давања назива по [[IUPAC-oвој номенклатури]] [[изомеримаизомер]]има алкена да њихова [[функционална група]] буде обухваћена приликом одређивања најдужег низа, као и то да се нумерисање угљеникових [[атома]] у том низу врши тако да атом који учествује у грађењу те двостуке везе буде означен са најнижим могућим бројем(дакле то одређује смер у којем ћемо вршити нумерисање).
 
==== Начин грађења везе= ===
 
Угљеник(у основном, дакле непобуђеном стању) има [[електронску конфигурацију]]:
Отуда је двострука веза од једноструке.
 
==== Утицај на реактивност алкена= ===
 
Реактивност алкена се објашњава присутством двоструке везе, тачније у претходном делу поменуте <math> \рi </math> везе, јер је облак <math> \рi </math> електрона погодан за нападање од стране других реагенса, и пошто исти не припадају основном делу молекула са С атомима, па се <math> \рi </math> веза лако раскида приликом судара у реакцијама.
 
==== Спољашње везе== ==
[http://hemija-ugljovodonika.blogspot.com/2007/11/hemijske-osobine-alkena.html]
 
* [http://libraryhemija-ugljovodonika.thinkquestblogspot.orgcom/36592007/orgchem11/alkeneshemijske-osobine-alkynesalkena.html]
* [http://library.thinkquest.org/3659/orgchem/alkenes-alkynes.html]
 
==== Литература== ==
 
* Александра Стоиљковић- "Хемија за трећи разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте"