Двострука веза — разлика између измена

нема резимеа измене
Угљеник(у основном, дакле непобуђеном стању) има [[електронску конфигурацију]]:
<math>1s^2 2s^2 2p^2</math>
[[Електрони]] из 1ѕ [[орбитале]] не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава <math>{ѕp}^2</math>sp² [[хибиридизацијом]]. Наиме, један електрон из 2ѕ орбитале прелази у 2р орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале(једне ѕ и две р) док трећи електрон у преосталој 2р орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији.
 
Тако долази до настанка три <math> {ѕp}^2 </math>sp² хибридне oрбитале. Пошто исте теже да се удаље једна од друге угао који узајамно образују је <math>120^\circ</math>. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма(<math>\sigma</math>)веза.
 
С друге стране, остало нам је још два електрона у 2р орбиталама угљеникових атома. Пошто су те орбитале нормалне на раван у којој се налазе [[хибридне орбитале]], јасно је да ће доћи до бочног поклапања и стварања <math>\рi</math> везе.
 
Дакле двострука веза о којој смо говрили састоји се од једне <math>\рi</math>π и једне (<math>\sigma</math> везе.
Отуда је двострука веза jaча од једноструке.