Двострука веза — разлика између измена

нема резимеа измене
== Двострука веза код алкена ==
 
[[Функционална група]] код [[алкен]]а јесте двострука веза између атома [[угљеника]]. Стога треба водити рачуна приликом давања назива по [[IUPAC-oвој номенклатури]] [[изомер]]има алкена да њихова [[функционална група]] буде обухваћена приликом одређивања најдужег низа, као и то да се нумерисање угљеникових [[атома]] у том низу врши тако да [[атом]] који учествује у грађењу те двостуке везе буде означен са најнижим могућим бројем(дакле то одређује смер у којем ћемо вршити нумерисање).
 
=== Начин грађења везе ===
Угљеник(у основном, дакле непобуђеном стању) има [[електронску конфигурацију]]:
<math>1s^2 2s^2 2p^2</math>
[[Електрони]] из 1ѕ [[орбитале]] не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава sp² [[хибиридизацијомхибридизацијом]]. Наиме, један електрон из 2ѕ орбитале прелази у 2р орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале(једне ѕ и две р) док трећи електрон у преосталој 2р орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији.
 
Тако долази до настанка три sp² хибридне oрбитале. Пошто исте теже да се удаље једна од друге угао који узајамно образују је <math>120^\circ</math>. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма(<math>\sigma</math>)веза.