Двострука веза — разлика између измена

нема резимеа измене
{{Сређивање}}
'''Двострукa везa''' у [[hemija|хемији]] је [[хемијска веза]] између атома два [[хемијски елемент|хемијских елемената]] која укључује четири везана [[електрон]]а уместо уобичајених два.
 
== Двострука веза код алкена ==
 
[[Функционална група]] код [[алкен]]а јесте двострука веза између атома [[угљеникаугљеник]]а. Стога треба водити рачуна приликом давања назива по [[IUPAC-oвој номенклатури]] [[изомер]]има алкена да њихова [[функционална група]] буде обухваћена приликом одређивања најдужег низа, као и то да се нумерисање угљеникових атома у том низу врши тако да [[атом]] који учествује у грађењу те двостуке везе буде означен са најнижим могућим бројем(дакле то одређује смер у којем ћемо вршити нумерисање).
 
=== Начин грађења везе ===
 
Угљеник(у основном, дакле непобуђеном стању) има [[електронска конфигурација|електронску конфигурацију]]:
<math>1s^2 2s^2 2p^2</math>
[[Електрони]] из 1ѕ [[орбитале]] не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава sp² [[хибридизација|хибридизацијом]]. Наиме, један електрон из 2ѕ орбитале прелази у 2р орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале(једне ѕ и две р) док трећи електрон у преосталој 2р орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији.
 
Тако долази до настанка три sp² хибридне oрбитале. Пошто исте теже да се удаље једна од друге угао који узајамно образују је <math>120^\circ</math>. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма(<math>\sigma</math>)веза.
С друге стране, остало нам је још два електрона у 2р орбиталама угљеникових атома. Пошто су те орбитале нормалне на раван у којој се налазе [[хибридне орбитале]], јасно је да ће доћи до бочног поклапања и стварања π везе.
 
Дакле двострука веза о којој смо говрилиговорили састоји се од једне π и једне (<math>\sigma</math> везе.
Отуда је двострука веза jaча од једноструке.
 
=== Утицај на реактивност алкена ===
 
[[Реактивност]] алкена се објашњава присутством двоструке везе, тачније у претходном делу поменуте π везе, јер је облак π електрона погодан за нападање од стране других [[реагенсареагенс]]а, и пошто исти не припадају основном делу молекула са С атомима, па се π веза лако раскида приликом [[сударасудар]]а у [[реакцијамареакција]]ма.
 
== Спољашње везе ==