Историја Русије — разлика између измена

''Main article: [[Историја СССРа]]''
===Настанак СССРа===
Историја Русије у периоду између [[1922]] и [[1991]] је у ствари историја Сједињених Совјетских Социјалистичких Република или историја [[Совјетског Савеза]]. Овај савез који су на идеолошкој основи, децембра 1922 основали лидери Руске Комунистичке партије је често поистовећиван са Руским Царством. У то време, нова нација је укључивала четири конституивне републике : [[ Руска Совјетска Федеративна Социјалистичка Република, или Руска SFSR]], [[ Украјинска SSR]], [[Белоруска SSR]], и [[Транскавкаска Совјетска Федеративна Република или Транскавкаска SFSR]].
The history of Russia between [[1922]] and [[1991]] is essentially the history of the Union of Soviet Socialist Republics or [[Soviet Union]]. This ideologically-based union, established in December 1922 by the leaders of the Russian Communist Party, was roughly coterminous with the Russian Empire. At that time, the new nation included four constituent republics: the [[Russian Soviet Federative Socialist Republic|Russian SFSR]], the [[Ukrainian SSR]], [[Belarusian SSR]], and the [[Transcaucasian Soviet Federated Socialist Republic|Transcaucasian SFSR]].
 
Устав, усвојен 1924, је успоставио '''''федерални'' систем''' власти заснован на совјетима који су постављени у селима, фабрикамаи градовима у вечим областима. На врху ове пирамиде совјета у свакој републици је био the All-Union Congress of Soviets. Иако је изгледало да конгрес спроводи суверену власт , овим телом је управљала Комунистичка партија, коју је опет контролисао [[Политбито CPSU-а Централни Комитет]] из Москве, престонице Совјетског Савеза, као што је било и за време царева пре Петра Великог.
The constitution, adopted in 1924, established a '''''federal'' system''' of government based on a succession of soviets set up in villages, factories, and cities in larger regions. This pyramid of soviets in each constituent republic culminated in the All-Union Congress of Soviets. But while it appeared that the congress exercised sovereign power, this body was actually governed by the Communist Party, which in turn was controlled by the [[Politburo of the CPSU Central Committee|Politburo]] from Moscow, the capital of the Soviet Union, just as it had been under the tsars before Peter the Great.
 
===Комунизам===
54

измене