Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа — разлика између измена

 
== Задужења завода ==
Основни задатак завода је да евидентира, заштити, и води централни регистар културних, историјских и природних споменика Републике Српске на читавој њеној теротирији. Између осталог, завод врши теренско истраживање и процјену стања непокретних архитектонских структура, односно сакралних и других објеката, археолошких налазишта, објеката народног градитељства од културне и историјске вриједности, затим јавних споменика, гробаља, природних богатстава и просторних цјелина од значаја за Републику Српску и њено културно-историјско насљеђе. Завод има задатак да врши промоцију културног, историјског и природног блага и насљеђа Републике Српске.
* Очување културног и природног насљеђа
* Заштита културног и природног насљеђа