Неједнакости између бројевних средина — разлика између измена