Receptor (biohemija) — разлика између измена

м
 
Oblik i akcije receptora se studiraju koristeći [[Рендгенска структурна анализа|-{X}-]]-[[kristalografija|kristalografiju]], [[dualna polarizaciona interferometrija|dualnu polarizacionu interferometriju]], [[računarska simulacija|računarsko modelovanje]], i strukturno-funkcionalne studije, čime se poboljšava razumevanje [[dejstvo leka|interakcije lekova]] sa mestima njihovog vezivanja za receptore. Odnosi strukture i aktivnosti opisuju korelaciju između indukovanih konformacionih promena i aktivnosti biomolekula. Oni se studiraju koristeći dinamičke tehnike kao što je [[cirkularni dihroizam]] i [[dualna polarizaciona interferometrija]].
[[File:Transmembrane receptor.png|thumb|right|[[Transmembranski receptor]]: E = ekstracelularni prostor; I = intracelularni prostor; P = [[plazma]] [[ćelijska membrana|membrane]]]]
 
U zavisnosti od njihove funkcije i [[Ligand (biohemija)|liganda]], nekoliko tipova receptora može biti identifikovano:
* Veliki broj receptorskih proteina[[protein]]a su periferni [[membranski proteini|membranski]] [[protein]]i.
* Mnogi [[hormonski receptor|hormonski]] i [[neurotransmiterski receptor]]i su [[transmembranski receptor|transmembranski proteini]]: transmembranski receptori su smešteni u [[fosfolipidni bisloj]] [[ćelijska membrana|ćelijske membrane]], što omogućava aktivaciju puteva za [[transdukcija signala|transdukciju signala]] u responsu na aktivaciju vezivanjem molekula, ili [[Ligand (biohemija)|liganda]].
** [[Metabotropni receptor]]i u sprezi sa [[G protein]]ima utiču na [[ćelkija (biologija)|ćelije]] indirektno preko [[enzim]]a koji kontrolišu [[jonski kanal|jonske kanale]].
** [[Jonotropni receptor]]i (takođe poznati kao [[ligand-kontrolisani jonski kanal]]i) sadrže centralnu poru koja se otvara u odgovoru na vezivanje liganda.
* Još jedna velika klasa receptora su intracelularni proteini, kao što su [[steroid]]ni i [[intrakrin]]iski [[peptidni hormon]]ski receptori. Ovi receptori često imaju sposobnost ulaska u [[Jedro|ćelijski nukleus]] gde moduliraju [[ekspresija gena|ekspresiju gena]] u odgovoru na aktivaciju [[ligand (biologija)|ligandom]].
 
==Literatura==