Konstanta disocijacije — разлика између измена

м
м
</math>
 
gde ['''<math>\mathrm{P}</math>'''], ['''<math>\mathrm{L}</math>'''] i ['''<math>\mathrm{C}</math>'''] označavaju [[molarna koncentracija|molarne koncentracije]] proteina, liganda i kompleksa.
 
 
 
Konstanta disocijacije ima [[Mol (jedinica)|molarne]] jedinice (M), koje odgovaraju koncentraciji liganda ['''<math>\mathrm{L}</math>'''] na kojoj je polovina mesta vezivanja na proteinu zauzeta, i.e. koncentracija liganda, na kojoj je koncentracija proteina sa vezanim ligandom ['''<math>\mathrm{C}</math>'''], jednaka koncentraciji proteina bez vezanog liganda ['''<math>\mathrm{P}</math>''']. Što je manja konstanta disocijacije, to je čvršće ligand vezan, ili to je veći afinitet liganda i proteina. Na primer, ligand sa nanomolarnom (nM) konstantom disocijacije se vezuje čvršće za određeni protein nego ligand sa makromolarnom (<math>\mu</math>M) konstantom disocijacije.
 
==Literatura==