Konstanta disocijacije — разлика између измена

м
нема резимеа измене
м
м
Pod-nanomolarne konstante disocijacije kao rezultat ne-kovalentnih vezujućih interakcija između dva molekula su retke. Ipak, postoje neki važni izuzeci. [[Biotin]] i [[avidin]] se vezuju sa konstantama disocijacije od oko <math>10^{-15}</math> M = 1 fM = 0.000001 nM.<ref name="pmid8506353">{{cite journal | author = Livnah O, Bayer EA, Wilchek M, Sussman JL | title = Three-dimensional structures of avidin and the avidin-biotin complex | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | volume = 90 | issue = 11 | pages = 5076–80 | year = 1993 | month = June | pmid = 8506353 | pmc = 46657 | doi = | url = http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=8506353 | issn = }}</ref> Proteinski [[Inhibitor ribonukleaze|inhibitori ribonukleaza]] isto tako mogu da vežu [[ribonukleaza|ribonukleaze]] sa sličnim <math>10^{-15}</math> M afinitetom.<ref name="pmid17350650">{{cite journal | author = Johnson RJ, McCoy JG, Bingman CA, Phillips GN, Raines RT | title = Inhibition of human pancreatic ribonuclease by the human ribonuclease inhibitor protein | journal = Journal of Molecular Biology | volume = 368 | issue = 2 | pages = 434–49 | year = 2007 | month = April | pmid = 17350650 | pmc = 1993901 | doi = 10.1016/j.jmb.2007.02.005 | url = http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022-2836(07)00168-4 | issn = }}</ref>
 
Konstanta disocijacije za pojedine ligand-protein interakcije je u znatno meri zavisna eksperimentalnih uslova (npr. [[temperatura]], -{[[pH]]}- i koncentracija soli). Efekata različitih eksperimentalnih uslova je da efektivno menjaju jačinu [[ne-kovalentno vezivanje|intermolekularnih interakcija]] koje vezuju data ligand-protein kompleks.
 
Lijekovi mogu proizvesti štetne nuspojave putem interakcija s proteinima sa kojima nisu namenjeni ili dizajnirani da interaguju. Zbog toga je znatan deo farmaceutskih istraživanja usmeren na dizajn lekova koji se vezuju samo za njihove ciljane proteine s visokim afinitetom (tipično 0.1-10 nM) ili ka poboljšanju afiniteta pojedinog leka i njegovog ''[[in-vivo]]'' proteinskog cilja.
 
== Vidi isto ==
 
* [[Ki baza podataka|''K''<sub>i</sub> baza podataka]]
* [[Kiselina]]
* -{[[pH]]}-
 
==Literatura==