Luisove kiseline i baze — разлика између измена

нема резимеа измене
м
 
==Opisivanje adukata==
U mnogim slučajevima interakcija između [[bor]]a i [[azot]]a se označava sa strelicom -{Me3B←-NH3}- pri čemu njen smjer pokazuje od Luisove baze do Luisove kiseline. Neki izvori označavaju Luisovu bazu sa parom tačaka na Luisovoj bazi kao i na aduktu, kao što je prikazano:
::-{Me<sub>3</sub>B + :NH3 → Me<sub>3</sub>B:NH<sub>3</sub>}-
U opštem slučaju veza između donora i akceptora se posmatra kao korak između [[kovalentna veza|kovalentne]] i [[jonska veza|jonske veze]].
Luisova baza je često i Bronsted-Lourijeva baza pošto može donirati elektronski par [[proton]]u, proton je Luisova kiselina pošto može prihvatiti elektronski par. Konjugovana baza Bronsted-Lourijeve kiseline je takođe Luisova baza pošto nakon gubitka protona iz kiseline na mjestu gdje je bila veza A—H ostaje slobodni elektronski par na konjugovanoj bazi. Luisove baze se mogu teško protonizovati ali reaguju sa Luisovim kiselinama. Na primjer [[ugljen monoksid]] je slaba Bronsted-Lourijeva baza ali formira jak adukt sa -{BF<sub>3</sub>}-.
 
2,6-di-t-butilpiridin reaguje sa [[hlorovodonična kiselina|-{HCl}-]] pri čemu se formira hidrohloridna [[so]] ali ne reaguje sa -{BF<sub>3</sub>}-. Ovaj primjer pokazuje da sterni faktori u kombinaciji sa elektronskim faktorom igra ulogu u određivanju jačine interakcije između glomaznog di-t-butilpiridina i malog protona.
 
Bronsted-Lourijeva kiselina je donor protona, a ne akceptor elektronskog para.
==Luisove baze==
Luisova baza je atomska ili molekulska vrsta gdje je HOMO molekulska orbitala visoko lokalizovana tj. popunjena. Tipične Luisove baze su obični [[amin]]i kao što su amini amonijaka i alkila. Druge česte Luisove baze uključuju [[piridin]] i njegove derivate. Neke od glavnih klasa Luisovih baza su:
*Amini formule -{NH<sub>3-x</sub>R<sub>x</sub>}- gdje je -{R}- alkil ili aril grupa. Tu spadaju i piridini i njegovi derivati.
*Fosfini formule -{PR<sub>3-x</sub>Ar<sub>x</sub>}- gdje je -{R}- alkil grupa a -{Ar}- aril grupa.
*Jedinjenja koja sadrže -{O, S, Se}- i -{Te}- u oksidacionom stanju 2, uključujući vodu, etre i ketone[[keton]]e.
 
Najčešće Luisove baze su anjoni. Jačina Luisove baze se poklapa sa pK<sub>a</sub> roditeljske kiseline: kiseline sa visokim pK<sub>a</sub> daju dobre Luisove baze.
 
Jačina Luisovih baza je određena za različite Luisove kiseline kao što su -{I<sub>2</sub>, SbCl<sub>5</sub>}-, i -{BF<sub>3</sub>}-.
 
{| class="wikitable collapsible" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 0 0em; background: #FFFFFF; border-collapse: collapse; border-color: #C0C030;"
==Klasifikacija na jake i slabe kiseline i baze==
Luisove baze i kiseline se obično klasifikuju na osnovu njihove jačine ili slabosti. U ovom kontekstu jak označava mali i nepolarizabilan a slabe označavaju veće atome koji se lakše polarizuju.
*tipične jake kiseline: -{H<sup>+</sup>}-, katjoni [[alkalni metali|alkalnih metala]], borani, -{Zn<sup>2+</sup>}-
*tipične slabe kiseline: -{Ag<sup>+</sup>, Mo(0), Ni(0), Pt<sup>2+</sup>}-.
*tipične jake baze: amonijak i amini, voda, karboksilati, fluoridi i hloridi.