Luisove kiseline i baze — разлика између измена

нема резимеа измене
 
===Primjena Luisovih kiselina===
Tipični primjer primjene Luisove kiseline je reakcija Frider-Kraft alkilacije. Glavni korak ja kada -{AlCl<sub>3</sub>}- prihvati slobodni elektronski par od hloridnog jona -{Cl<sup>-</sup>}-, pri čemu se formira -{AlCl<sub>4</sub><sup>-</sup>}- i stvara se jaka kiselina tj. elektrofilni karbonijum katjon -{R<sup>+</sup>}-.
::-{RCl +AlCl<sub>3</sub> → R<sup>+</sup> + AlCl<sub>4</sub><sup>−</sup>}-
 
==Luisove baze==
 
===Primjena Luisovih baza===
Skoro sva jedinjenja koja sadrže prelazne metale su Luisove baze tj. [[ligand]]i, koje su vezane za [[metal]]. Važna primjena Luisovih baza je da modifikuju aktivnost i selektivnost [[katalizator]]a. Zbog toga Luisove baze mogu uzrokovati [[hiralnost molekula|hiralnost]] na katalizatoru, omogućujući asimetričnu katalizu, što je korisno u proizvodnji farmaceutskih sredstava.
 
Mnoge Luisove baze mogu formirati višestruke veze sa Luisovom kiselinom. Ovakve Luisove kiseline se zovu agensi za helaciju.