Preduzetnik — разлика између измена

535 бајтова додато ,  пре 9 година
нема резимеа измене
м (је променио име чланку Preduzetnik у Корисник:Poslovnopravo2010/Preduzetnik)
* preduzetnik može biti samo fizičko, nikako pravno lice (jedno fizičko lice može biti: preduzetnik i u više organizovanih individualnih [[preduzeća]],<ref name="Nacrt">Nacrt Zakona o privrednim društvima, 2010, Beograd</ref>
* fizičko lice mora biti [[registrovan]]o kao preduzetnik,
* preduzetnik obavlja [[delatnost]] radi sticanja [[dobit]]i i u vidu [[zanimanje|zanimanja]],
* ne zahtevaju poseban [[kapital]],
* lako omogućavaju kontrolu rizika koji je ovde po prirodi neograničen,
[[Poljoprivrednik]] ne spada u kategoriju preduzetnika, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.
 
[[Individualno]] organizovano preduzeće u formi preduzetnika nema poseban pravni [[subjektivitet]] i ono čini jedinstvo sa preduzetnikom, te nema ni unutrašnjih odnosa između preduzetnika i tako organizovanog preduzeća.<ref name="Vodič"> Mirko Vasiljević, Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima, 2004, Beograd, [[Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore]]</ref>[[Imovina]] preduzetnika i posebna imovina ovako organizovanog preduzeća su nerazdvojive i sva [[pravo|prava]], [[obaveze]] i imovina stečena kroz ovu formu organizovanja u stvari pripadaju preduzetniku.
 
Pošto individualno organizovano preduzeće nema pravni [[subjektivitet]], nema ni posebnog [[zastupanje|zastupanja]] u smislu sticanja prava i obaveza za to [[preduzeće]] #Redirect[Предузеће], što ne znači da nema sklapanja pravnih poslova iz delatnosti putem zastupanja, ali u ime preduzetnika je preduzeće. Takvo zastupanje može da obavlja sam preduzetnik ili od njega posebno lice u skladu sa pravilima koje proizilaze iz zastupanja uopšte.<ref name="Vodič"> Mirko Vasiljević, Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima, 2004, Beograd, [[Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore]]</ref>
 
''Individualni preduzetnik'':
* je dužan da vodi trgovačke knjige
* svoju individualnu firmu, bez obzira na odsustvo svojstva pravne ličnosti, upisuje u određeni registar
* ima privilegiju da bude titulat tzv. industrijske svojine (firma, dućanski znak, trgovački [[žig]], ugled kod [[klijent|klijenata]] i sl.)
* za njega važi poseban [[fiskalni režim]] (koji po pravilu zavisi od kvantitativnih kriterijuma koji i preduzetnika kao i privredno društvo klasifikuju propisima o računovodstvu na „male” i „velike”, a nekada i „srednje”)
* za njega važi poseban režim [[knjigovodstvo|knjigovodstva]] <ref name="Vodič"> Mirko Vasiljević, Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima, 2004, Beograd, [[Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore]]</ref>
 
==Prednosti i nedostaci==
''Prednosti'':
 
* niski [[trošak|troškovi]] osnivanja – samo troškovi upisa u [[registar]], bez propisanog minimalnog iznosa,
* jednostavnost forme – organi i forma za odlučivanje nema organa i forme za njihovo odlučivanje, te su troškovi odlučivanja minimalni, a brzina maksimalna,
* fleksibilnost – samo na osnovu odluke preduzetnika može se lako adaptirati na sve promene okolnosti,
* poslovni ugled – u osnovi zavisi samo od ugleda preduzetnika i
* nema dvostrukog oporezivanja – samo je preduzetnik i njegova imovina subjekt [[poresko pravo|poreskog prava]]
 
''Nedostaci'':
 
* finansiranje – preduzetnik uglavnom zavisi samo od svoje finansijske moći i ograničene mogućnosti [[kreditiranje|kreditiranja]] zavisno od vrednosti svoje imovine kao sredstva obezbeđenja,
* rizik – [[neograničena odgovornost]],
* ograničen prenos – primena pravila naslednog prava u slučaju nasleđivanja i sukcesija u drugim slučajevima i
==Registracija==
===Upis u Registar===
Preduzetnik se registruje, odnosno upisuje u registar [[Agencija za privredne registre Republike Srbije|Agencije za privredne subjekteregistre]] u skladu sa [[Zakon]]om o registraciji|Zakonom o registraciji]].<ref name="Priručnik">Slavoljub Stanić, Verica Perović, Snežana Anđić, Slovenko Brkić. Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima, 2006. Beograd, [[Akcionarsko društvo Privredni savetnik]]</ref> Individualni preduzetnik može organizovati preduzeće uz jedini uslov da podnese prijavu za registraciju u propisani [[registar]]. Uz to, potrebno je da nepostoje i zakonom propisane smetnje, kao na primer, nepostojanje inkompatibilnosti sa vršenjem određenih [[profesija]].<ref name="Vodič"> Mirko Vasiljević, Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima, 2004, Beograd, [[Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore]]</ref>
 
U ''Registar'' se upisuje:
* [[osnivanje]] privrednog subjekta,
* povezivanje i prestanak privrednog subjekta,
* [[statusna promena|statusne promene]] i promene oblika organizovanja privrednog subjekta,
* podaci o privrednom subjektu značajni za [[pravni promet]],
* drugi podaci o privrednom subjektu određeni zakonom.
* šifru i opis pretežne delatnosti,
* brojeve računa u [[banka]]ma,
* ime i [[matični broj]] vlasnika [[radnja|radnje]],
* i druge podatke u skladu sa Zakonom.<ref name="Priručnik">{{cite book
| author = Slavoljub Stanić
| publisher = [[Akcionarsko društvo Privredni savetnik]]</ref>
 
Preduzetnik uz registracionu prijavu osnivanja prilaže [[dokaz]] o identitetu preduzetnika – fizičkog lica koje se registruje kao preduzetnik i to fotokopiju [[Lična karta|lične karte]] ili [[pasoš]]a. Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, dužan je da Registru prijavi taj podatak.
# prijava se dostavlja na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta [[Agencija za privredne registre Republike Srbije|Agencije za privredne registre]] i koja se može popuniti elektronski, mašinom ili ručno štampanim [[slovo|slovima]], i da brojeve računa u [[banka]]ma,
# ime i matični broj vlasnika radnje,
# i druge podatke u skladu sa Zakonom.
 
===Izmena podataka u Registru===
Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, dužan je da Registru prijavi taj podatak. [[Prijava]] se dostavlja na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta Agencije za privredne registre i koja se može popuniti [[elektronski]], [[mašina|mašinom]] ili [[ručno]] štampanim slovima, i da bude svojeručno potpisana od podnosioca prijave. Prijava se dostavlja Agenciji u jednom primerku i predaje se lično ili se šalje [[pošta]].<ref name="Priručnik">Slavoljub Stanić, Verica Perović, Snežana Anđić, Slovenko Brkić. Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima, 2006. Beograd, [[Akcionarsko društvo Privredni savetnik]]</ref>
 
Preduzetnik odgovara lično, direktno i neograničeno celokupnom svojom imovinom za obaveze koje nastanu iz obavljanja delatnosti i ne postoji mogućnost za ograničavanje takve vrste odgovornosti.
 
Preduzetnik obavlja delatnost pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim imenom, u skladu sa zakonom. Ime se registruje uz dodatak naziva «preduzetnik» ili [[skraćenica|skraćenice]] «pr». Preduzeće organizovano u [[pravna forma|pravnoj formi]] preduzetnika mora biti registrovano pod posebnim poslovnim imenom (koje ne mora biti personalno ime preduzetnika ili drugo lično ime, već može biti i neko predmetno drugo ime koje ga identifikuje), a ako jedno fizičko lice ima više tako organizovanih preduzeća u istom [[lokalitetulokalitet]]u, onda mora imati neki posebni [[identifikacioni znak]] (npr. prema delatnosti i slično). <ref name="Vodič"> Mirko Vasiljević, Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima, 2004, Beograd, [[Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore]]</ref>
 
Pored toga poslovno ime preduzetnika u određenim slučajevima može da sadrži i opis delatnosti ili specifični naziv kao i određene oznake na osnovu kojih postoji mogućnosti za bliže određivanje predmeta poslovanja preduzetnika.
 
Na preduzetnika se primenjuje [[Zakon o privrednim subjektima]] po pitanju poslovnog imena, sedišta, delatnosti, uslova za obavljanje delatnosti, [[zastupanje|zastupanja]], [[likvidacija|likvidacije]] i [[zastarelost|zastarelosti]].
 
Preduzetnik može posao [[poslovođenje|poslovođenja]] poveriti poslovođi na osnovu pisanog ovlašćenja. Neophodno je da poslovođa bude zaposlen kod preduzetnika i da ima svojstvo [[zastupnizastupnik]]kaa.
 
===Brisanje iz Registra===
Preduzetnik se briše iz registra u slučaju:
 
# odjave – pismena [[odjava]] (odluka o [[prestanak|prestanku]] ili [[prenos|prenosu]] preduzeća na drugo lice)
# smrti ili gubitka poslovne delatnosti neprekidno jednu godinu
# isteka vremena ako je obavljanje delatnosti registrovano na određeno vreme
# obavljanje delatnosti u vreme privremenog prekida rada po odluci [[nadležni organ|nadležnog organa]]
# [[kažanjavanje|kažanjavanja]], više od tri puta, za obavljanje delatnosti za koje ne ispunjava propisane uslove
# izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje te delatnosti, a u [[rok]]u određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove odnosno ne promeni delatnost
# promene pravne forme u pravnu formu [[privredno društvo|privrednog društva]], u skladu sa zakonom
# [[stečajastečaj]]a i [[likvidacija|likvidacije]].<ref name="Propisi"> Zakon o privrednim društvima, 2006, Beograd, [[Privredni savetnik]]</ref>
 
==Prenos prava==
Postoje dva načina da preduzetnik prenese sva sredstva kojima je poslovala u privredno društvo čiji je [[osnivač]] ili jedan od osnivača taj preduzetnik.
Jedan način je promena [[pravna forma|pravne forme]] preduzetnika u [[privredno društvo]], a drugi način je da se u toku obavljanja delatnosti radnje, dakle dok još nije odjavljena radnja, donese odluka o [[prenos]]u, tj. o ulaganju svih sredstava kojima je poslovala radnja u novoosnovano privredno društvo ili u već postojeće privredno društvo.
''U prvom slučaju'' preduzetnik vrši popis celokupne [[imovina|imovine]] radnje, sastavlja [[finansijski izveštaj|finansijske izveštaje]] i praktično vrši se prenos [[bilans stanja|bilansa stanja]] radnje u [[poslovna knjiga|poslovne knjige]] privrednog društva, odnosno zaključna stanja radnje su početna stanja u privrednom društvu. U ovom slučaju stanovišta predmeta oporezivanja prema [[Zakonu o PDV]] i [[Zakon o porezima na imovinu]] nema prometa [[dobro|dobara]] i [[usluga]], odnosno prenosa [[prenosaapsolutna prava|apsolutnih prava]] na [[nepokretnosti|nepokretnostima]] [[hartija od vrednosti|hartijama od vrednosti]], pravima industrijske svojine i dr.
''U drugom slučaju'', preduzetnik – [[fizičko lice]] donosi odluku da svu imovinu radnje prenese kao svoj [[osnivački ulog]] u privrednog društvo čiji je jedini [[član]] ili jedan od članova (postojeće ili tek osnovano), s tim da se postupak „gašenja“ radnje i osnivanja društva ne sprovodi istovremeno, već se radnja „gasi“ po izvršenom prenosu celokupne imovine u privredno društvo na ime [[ulog]]a [[osnivaosnivač]]čaa ili člana privrednog društva koji je vlasnik radnje – preduzentik. Nakon izvršenog prenosa, preduzetnik se briše iz Registra, a društvo koje je obeznik [[PDV]] ili je tim prenosom postao obveznik PDV, nastavlja da obavlja istu delatnost.<ref name="Priručnik">Slavoljub Stanić, Verica Perović, Snežana Anđić, Slovenko Brkić. Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima, 2006. Beograd, [[Akcionarsko društvo Privredni savetnik]]</ref>
 
==Vidi još==
10

измена