Геотехника — разлика између измена

# пројектовање и извођење геотехничких конструкција.
 
Да би остварила задатке у оквиру планирања и извођења [[геотехничка истраживања|геотехничких истраживања]] врши се анализа и преглед постојеће документације, анализа сателитских и аероснимака, инжењерско-геолошкоинжењерскогеолошко рекогносцирање терена, инжењерскогеолошкои картирање терена, узимање узорака стене, тла и анализаводе и њихове анализе у лабораторијилабораторијама за петрографију, механику стена, [[Механика тла|механику тла]], [[хемијска анализа|хемијску анализу]]. Као подлоге за геотехничка истраживања највише се користе [[топографска карта|топографске карте]] и планови и [[геолошка карта|геолошке карте]].
 
== Место геотехнике у науци и пракси ==