Геотехника — разлика између измена

нема резимеа измене
'''Геотехника''' је научно-стручна област, која се бави изучавањем својстава, стања и понашања [[геолошка средина|геолошке средине]] као и законитости њихових промена под утицајем одређене инжењерске делатности и/или природних процеса. Она се бави условима и начинима побољшања својстава геолошке средине и њиховим прилагођењем конкретним инжењерским захтевима као и проблемима израде разноврсних геотехничких конструкција.
 
== Термин геотехника ==
Термин геотехника је настао пре термина геотехничког инжењерства, и представља кованицу насталу од речи Геа - Земља и техника. Геотехника и геотехничко инжењерство не представљају синониме. Иако су ови термини слични по дефиницији разлика је у приступу, инжењерскогеолошком или грађевинском.
 
Геотехника има за задатак да на основу утврђене литолошке грађе терена, стања нивоа подземне воде у терену, морфолошких карактеристика и сеизмодинамичког модела терена, као и изведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише услове за изградњу грађевинског објекта, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и фундирању објекта. Такође, на основу резултата геостатичких прорачуна, геотехника има за циљ да дефинише евентуалне интервентне мере у подтлу или да одреди начин и дубину фундирања објекта у циљу стабилности објекта.
 
==Основни задаци геотехнике==
Основни задаци геотехнике су
# да обезбеди подлоге за рационално планирање, [[пројектовање]], извођење и коришћење свих продуката инжењерске делатности
Да би остварила задатке у оквиру планирања и извођења [[геотехничка истраживања|геотехничких истраживања]] врши се анализа и преглед постојеће документације, анализа сателитских и аероснимака, инжењерскогеолошко рекогносцирање и картирање терена, узимање узорака стене, тла и воде и њихове анализе у лабораторијама за [[петрографију]], [[Механика стена|механику стена]], [[Механика тла|механику тла]], [[хемијска анализа|хемијску анализу]]. Као подлоге за геотехничка истраживања највише се користе [[топографска карта|топографске карте]], [[план]]ови и [[геолошка карта|геолошке карте]].
 
== Место геотехнике у науци и пракси ==
Геотехника припада [[природне науке|природним]] и [[техничке науке|техничким]] наукама. Може се рећи да геотехника своје корене вуче и свој темељ базира на природним наукама, пре свега [[Геологија|геологији]] и геолошким дисциплинама тежећи да дефинише и објасни геолошке појаве, а да проблематику коју изучава посматра са техничке стране и тражи практична инжењерска решења, прави геотехничке моделе и прорачуне, за конкретне [[грађевина|грађевинске]] објекте, било да су они надземни, подземни или специјални (нпр. бране, акумулације). Стога се геотехника изучава на природним ([[инжењер]]и геологије, смер геотехника) али и техничким факултетима (инжењери геотехнике). Приступ изучавању геотехнике је сходно томе другачији али циљ геотехнике је исти.