Геотехника — разлика између измена

нема резимеа измене
'''Геотехника''' је научно-стручна област, која се бави изучавањем својстава, стања и понашања [[геолошка средина|геолошке средине]] као и законитости њихових промена под утицајем одређене инжењерске делатности и/или природних процеса. Она се бави условима и начинима побољшања својстава геолошке средине и њиховим прилагођењем конкретним инжењерским захтевима као и проблемима израде разноврсних геотехничких конструкција. Геотехника се изучава на природним ([[инжењер]]и геологије, смер за геотехнику) и техничким факултетима (инжењери геотехнике).
 
Термин геотехника је настао пре термина геотехничког инжењерства, и представља кованицу насталу од речи Геа - [[Земља]] и [[техника]]. Геотехника припада [[природне науке|природним]] и [[техничке науке|техничким]] наукама. Геотехника своје корене има у природним наукама, [[Геологија|геологији]] и геолошким дисциплинама. Она тежи да дефинише и објасни геолошке појаве са техничке стране при чему тражи и користи практична инжењерска решења, - прави геотехничке моделе и прорачуне.
 
У инжењерској геологији термин под геотехником се подразумева представљање геолошке проблематике терена у коме се гради и резултата геолошких истраживања и анализа на начин који је разумљив и потребан грађевинским инжењерима за пројектовање грађевинских објеката. Инжењерска геологија, односно, геолошки инжењер на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, физичко-механичких карактеристика литолошких средина, сеизмодинамичког модела терена и савремених геодинамичких процеса дефинише услове и препоруке, као и оцену повољности за даље просторно планирање и коришћење терена.
У геотехничком смислу, инжењер одговарајуће струке, има за задатак да на основу утврђене [[литологија|литолошке]] грађе терена, стања [[Ниво подземне воде|нивоа подземне воде]] у терену, [[Геоморфологија|морфолошких]] карактеристика и сеизмодинамичког модела терена, као и изведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише услове за изградњу грађевинског објекта, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и [[Фундирање|фундирању]] објекта. Такође, на основу резултата геостатичких прорачуна, циљ геотехнике је дефинисање евентуалних интервентних мелиоративних мера у подтлу и/или одређивање начина и дубине фундирања објекта у циљу стабилности грађевинског објекта.