Izoelektrična tačka — разлика између измена

нема резимеа измене
*silicijum nitrd Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>: 6-7
 
Pomiješani oksidi mogu imati izoelektrične tačke koje su između onih koje odgovaraju čistim oksidima. Na primjer izmjeren je pl u iznosu od 4.5 za sintetički pripremljeni amorfni aluminosilikat (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>). Primijećeno je da je elektrokinetičko ponašanje površine bilo pretežno od strane Si-OH vrsta što objašnjava relativno nisunisku pl vrijednost. Veće vrijednosti pl vrijednosti (od 6 do 8) ima 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-2SiO<sub>2</sub> kao i barijum titranat BaTiO<sub>3</sub> koji je između pH 5 i 6.
 
Što je pH vrijednost rastvora aminokiseline veća udaljenija od vrijednosti pl to je ta grupa molekula više naelektrisana.
 
==Izoelektrična tačka nasuprot nultog naelektrisanja==
Termin izoelektrična tačka i tačka nultog naelektrisanja se često koriste iako pod nekim uslovima postoje razlike.