Геотехника — разлика између измена

м
нема резимеа измене
м
Термин геотехника је настао пре термина геотехничко инжењерство, и представља кованицу насталу од речи Геа - [[Земља]] и [[техника]]. Геотехника припада [[природне науке|природним]] и [[техничке науке|техничким]] наукама. Геотехника своје корене има у природним наукама, [[Геологија|геологији]] и геолошким дисциплинама. Она тежи да дефинише и објасни геолошке појаве са техничке стране при чему тражи и користи практична инжењерска решења - прави геотехничке моделе и прорачуне. Да би се направио добар геотехнички модел, потребно је познавати историју стварања терена, тј. "живот стенске масе", њену генезу и процесе који су је довели до стања у каквом је данас како би се одговарајућим геолошким срединама могла приписати одговарајућа геотехничка својства.
 
У инжењерској геологији под геотехником се подразумева представљање геолошке проблематикегеологије терена у коме се гради и резултата геолошких истраживања и анализа на начин који је разумљив и потребан грађевинским инжењерима за пројектовање грађевинских објеката. При томе пажња се посвећује свим геолошким појавама при одабиру локације, а које могу утицати на објекат током изградње и експлоатације. Инжењерска геологија, односно, геолошки инжењер на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, физичко-механичких карактеристика литолошких средина, сеизмодинамичког модела терена и савремених геодинамичких процеса дефинише услове и препоруке, као и оцену повољности за даље просторно планирање и коришћење терена.
У геотехничком смислу, инжењер одговарајуће струке, има за задатак да на основу утврђене [[литологија|литолошке]] грађе терена, стања [[Ниво подземне воде|нивоа подземне воде]] у терену, [[Геоморфологија|морфолошких]] карактеристика и сеизмодинамичког модела терена, као и изведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише услове за изградњу грађевинског објекта, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и [[Фундирање|фундирању]] објекта. Такође, на основу резултата геостатичких прорачуна, циљ геотехнике је дефинисање евентуалних интервентних мелиоративних мера у подтлу и/или одређивање начина и дубине фундирања објекта у циљу стабилности грађевинског објекта.