Динар Републике Српске — разлика између измена

=== Серија 1993 ===
==== Серија са ликом Петра Кочића ====
Друга серија динара Републике Српске је штампана након деноминације валуте 1. октобра 1993. године. Новчанице је издала [[Народна банка Републике Српске]] 1993. године. Мотив на лицу је лик [[Петар Кочић|Петра Кочића]], а на полеђини [[грб Републике Српске]]. Све новчанице у овој серији су исте величине, 130 са 58 мм. Водени жиг са мотивом орнамента је исти на свим новчаницама. Новчанице ове серије не садрже заштитну нит. Све новчанице ове серије садрже серијску ознаку ''А'' и 7 цифара у серијском броју (нпр. ''А 0100001''), и све садрже потпис (''М. Пејић'') другог гувернера Народне банке Републике Српске. Лице (аверс) је исписан ћириличним писмом, а полеђина, односно наличје (реверс) латиничним писмом. На лицу се дужином лијеве ивице налази вертикалан натпис „''ПЕТАР КОЧИЋ 1877—1916''“, који је исписан ћирилицом одоздо према горе.
 
* 5 000 (пет хиљада динара П-149а),
* 50 000 (педесет хиљада динара П-150а),