Kaster

| {{СС-радитруд|За рјешење проблема са падајућим шаблонима.|Мирослав Ћика}}
| {{СС-радитруд|За „Насељена места у Немачкој“.|Laslovarga}}
| {{VLADA-духовитост|За реченицу: „Интерпункцијски знаци су тотално запостављени - ко се на њих ослони, остаће без даха.“ :)|Flot}}
|}