Konstanta disocijacije kiseline — разлика између измена

м
м (Нова страница: [[File:Acetic-acid-dissociation-3D-balls.png|thumb|305px|alt=Acetic acid, CH<sub>3</sub>COOH, is composed of a methyl group, CH<sub>3</sub>, bound chemically to a carboxyl...)
 
'''Konstanta disocijacije kiselina''', ''K''<sub>a</sub>, (''kiselinska konstanta'', ''konstanta jonizacije kiseline'') je [[Kvantitativna osobina|kvantitativna]] mera jačine [[kiselina|kiseline]] u rastvoru. To je [[konstanta ravnoteže]] hemijske reakcije poznate kao [[Elektrolitička disocijacija|disocijacija]] u kontekstu [[Teorije kiselina i baza|kiselo-baznih reakcija]]. Ekvilibrijum se može simbolički zapisati kao:
:-{HA {{eqm}} A<sup>−</sup> + H<sup>+</sup>}-,
 
gde je -{HA}- generička [[kiselina]]. Ona se disocira u A<sup>−</sup>, koji je poznat kao [[konjugovana baza]] kiseline, i [[vodonični jon]] ili [[proton]], -{H}-<sup>+</sup>, koji u slučaju vodenih rastvora, postoji kao solvatisani [[hidronijum]]ski jon. U primeru prikazanom na slici, -{HA}- je [[sirćetna kiselina]], a A<sup>−</sup> je acetatni jon. Hemijske grupe -{HA}-, A<sup>−</sup> i -{H}-<sup>+</sup> su u ravnoteži kad se njihove koncentracije ne menjaju u funkciji vremena. Konstanta disocijacije se obično zapisuje kao količnik ravnotežnih koncentracija (u -{mol/L}-), obleleženih sa [-{HA}-], [A<sup>−</sup>] i [-{H}-<sup>+</sup>]:
:<math alt="K_a equals the equilibrium concentration of the deprotonated form A-, times the equilibrium concentration of H+, all divided by the equilibrium concentration of the acid AH." >K_{\mathrm a} = \mathrm{\frac{[A^-] [H^+]}{[HA]}}</math>
 
==Literatura==