Геометрија молекула — разлика између измена

м
*'''Повијени:''' Повијени или угаони молекули имају нелинеарни облик. Пример таквог молекула је [[Вода (молекул)|вода]], или -{H<sub>2</sub>O}-, која има угао веза од око 106<sup>o</sup> Молекул воде има два пара везаних електрона и два слободна пара.
 
===-{VSEPR}- tabelaтабела===
Углови веза у следећој табели су идеални углови из једноставне -{VSEPR}- теорије. Њима следе стварни углови за дате примере, уколико се они разликују. У многим случајевима, као што је тригонални пирамидални и повијени, стварни угао примера се разликује од идеалног угла. Угао у -{H<sub>2</sub>S}- (92°) се разликује од тетраедралног угла много више, него што је то случај за -{H<sub>2</sub>O}- (104.5°) угао.
Uglovi veza u sledećoj tabeli su idealni uglovi iz jednostavne -{VSEPR}- teorije. Njima slede stvarni uglovi za date primere, ukoliko se oni razlikuju. U mnogim slučajevima, kao što je trigonalni piramidalni i povijeni, stvarni ugao primera se razlikuje od idealnog ugla. Ugao u -{H<sub>2</sub>S}- (92°) se razlikuje od tetraedralnog ugla mnogo više, nego što je to slučaj za -{H<sub>2</sub>O}- (104.5°) ugao.
 
{| class="wikitable sortable"