Боров модел атома — разлика између измена

 
== Недостаци ==
Боров модел atomaатома daoдао је теоријско објашњење стабилности atomaатома, спектра зрачења atomaатома и димензија atomaатома – то су три најбитнија елемента која су дала значај овој теорији.
 
Основни недостатак Борове теорије је недоследност. OnaОна претпоставља постојање само неких могућих стабилних стања atomaатома, односно, квантних стања; у тим стањима електрон не емитује зрачење иако се креће по крузној путањи. То је по класичној физици немогуће, тј. према Боровој теорији за кретање електрона у атому не важе закони класичне електродинамике. С друге стране, кретање електрона објашњава се законима класичне механике.
 
Борова теорија је представљала значајну прелазну етапу између класичне физике и нове квантне теорије. Класична теорија није могла да објасни низ појава у микросвету и у том домену је постала неупотребљива. Са Планком и Бором почео је и развој [[квантна механика|квантне механике]] – комплетније теорије која добро објашњава појаве у атомима, молекулима, кристалима.
Са Планковом и Бором почео је и развој квантне механике – комплетније теорије која добро објашњава појаве у атомима, молекулима, кристалима, …
 
== Побољшања ==