Privredna društva — разлика између измена

Нема описа измене
Ulozi u društvo mogu da budu novčani i nenovčani.
Nenovčani ulog se procenjuje od strane svih članova društva ili putem procene koju vrši ovlašćeni [[судски вештак|sudski veštak]], [[revizor]], stručno lice ovlašćeno od strane nadležnog državnog organa [[Srbija|Republike Srbije]] kao i privredno društvo koje ispunjava zakonom propisane uslove. Nenovčani ulog kod ortačkog i komanditnog društva može biti u stvarima, pravima, radu i u uslugama, dok se rad i usluge ne mogu uneti kao ulog kod akcionarskog i društva sa ograničenom odgovornošću.
Kod ortačkog društva i komanditnog društva ortaci i komplementari unose uloge jednake vrednosti i stiču uloge u društvu srazmerne njima ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.<ref>http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html, član 96</ref>
 
* '''Učešće''' (Članova u deobi [[dobit|dobiti]] društva). Privredno društvo je profitna organizacija , jer se ono osniva radi postizanja određenih ekonomskih ciljeva, koji se izražavaju kroz sticanje dobit|dobiti i pravo članova na njeno raspoređivanje. Učešće članova privrednog društva u raspoređivanju dobiti podrazumeva i obavezu učešća u pokrivanju gubitaka društva.
49

измена