Jednačina stanja idealnog gasa — разлика између измена

м
 
gde je: -{''n''}- – broj [[mol]]ova gasa, -{''R''}- – univerzalna [[gasna konstanta]] (8,314472 -{J•mol<sup>−1</sup>• K<sup>−1</sup>)}-, jednaka umnošku Boltcmanove konstante i [[Avogadrov broj|Avogadrovog broja]].
 
==Odstupanje od realnih gasova==
Jednačina stanja važi za idealne gasove, i u znatnoj meri za realne gasove. Budući da ona zanemaruje veličinu molekula i [[Međumolekulska sila|međumolekularna]] dejstva, jednačina stanja idealnog gasa je najtačnija za jednoatomske gasove, za visoke temperatura i male gustina gasova. Važnost međumolekularnog delovanja se smanjuje sa povećanjem toplotne kinetičke energije gasova, tj. sa povećanjem temperature. Detaljnija jednadžba stanja, kao što je van der Valsova jednačina, uzima u obzir veličinu [[molekula]] i međumolekulske sile.
 
==Reference==