Redukujući agens — разлика између измена

м
==Karakteristike redukujućih agenasa==
Jaki redukujući agensi lako gube (ili doniraju) elektrone. Atomi sa relativno velikim atomskim radijusom su obično dobri redukujući agensi. Kod njih je rastojanje od nukleusa do [[Валентни електрони|valentnih elektrona]] dovoljno veliko da ti elektroni ne budu snažno privučeni. Dobri redukujući agensi se sastoje od atoma sa niskom [[elektronegativnost|elektronegativnošću]], sposobnošću atoma ili molekula da privlači vezujuće elektrone. Hemijske grupe sa relativno malim [[energija jonizacije|energijama jonizacije]] su takođe dobri redukujući agensi. „Mera sposobnosti materijala da se oksiduje ili izgubi elektrone je poznata kao njegov oksidacioni potencijal“.<ref name=sfe>-{[http://www.siliconfareast.com/ox_potential.htm Electrode Reduction and Oxidation Potential]}-</ref> Sledeća tabela pokazuje nekoliko redukcionih potencijala. Oni se lako mogu pretvoriti u oksidacione potencijale jednostavnom promenom znaka. Redukujući agensi se mogu rangirati po jačini koristeći njihove oksidacione potencijale. Redukujući agens je jači kada kada ima pozitivniji oksidacioni potencijal, a slabiji kad ima negativan oksidacioni potencijal. Vrednosti redukcionih potencijala u sledećoj tabeli su merene na 25 °-{C}-.
 
{| class="wikitable"
!Oksidujući agens
!Redukujući agens
!Redukcioni potencikal (-{V}-)
|-
| -{Li<sup>+</sup> + e<sup>−</sup>}- =||-{Li}-||−3.04
|-
| -{Na<sup>+</sup> + e<sup>−</sup>}- =||-{Na}-||−2.71
|-
| -{Mg<sup>2+</sup> + 2e<sup>−</sup>}- =||-{Mg}-||−2.38
|-
| -{Al<sup>3+</sup> + 3e<sup>−</sup>}- =||-{Al}-||−1.66
|-
| -{2H<sub>2</sub>O<sub>(l)</sub> + 2e<sup>−</sup>}- = ||-{H<sub>2(g)</sub> + 2OH <sup>−</sup>}- ||−0.83
|-
| -{Cr<sup>3+</sup> + 3e<sup>−</sup>}- =||-{Cr}-||−0.74
|-
| -{Fe<sup>2+</sup> + 2e<sup>−</sup>}- =||-{Fe}-||−0.44
|-
| -{2H<sup>+</sup> + e<sup>−</sup>}- =||-{H<sub>2</sub>}-||0.00
|-
| -{Sn<sup>4+</sup> + 2e<sup>−</sup>}- =||-{Sn<sup>2+</sup>}-||+0.15
|-
| -{Cu<sup>2+</sup> + e<sup>−</sup>}- =||-{Cu<sup>+</sup>}-||+0.16
|-
| -{Ag<sup>+</sup> + e<sup>−</sup>}- =||-{Ag}-||+0.80
|-
| -{Br<sub>2</sub> + 2e<sup>−</sup>}- =||-{2Br<sup>−</sup>}-||+1.07
|-
| -{Cl<sub>2</sub> + 2e<sup>−</sup>}- =||-{2Cl<sup>−</sup>}-||+1.36
|-
| -{MnO<sub>4</sub><sup>−</sup> + 8H<sup>+</sup> + 5e<sup>−</sup>}- =||-{Mn<sup>2+</sup> + 4H<sub>2</sub>O}-||+1.49
|}
 
==Reference==