Википедија:Навођење извора у тексту — разлика између измена

==Референцирање у тексту на Википедији==
{{главни чланак|Википедија:Навођење извора}}
Многи чланци на Википедији садрже навођење извора или референцирање у самом тексту. Такав начин навођења извора захтева се за сјајне и добре чланке. Постоји више начина да се извори наведу у самом тексту, и сваки је прихватљив према [[Википедија:Навођење извора|Википедијином стилском приручнику]] за навођење извора, али у једном те истом чланку мора се користити само један од тих начина.
 
Many Wikipedia articles contain inline citations: they are required for [[Wikipedia:Featured articles|Featured Articles]], [[Wikipedia:Good articles|Good Articles]], and A-Class Articles. There are many ways to add inline citations to an article. Each is acceptable under Wikipedia's [[Wikipedia:Citing sources|citation style guideline]], but a single article should use only one type.
 
===Референцирање у загради===
{{Main|Википедија:Референирање у загради}}
Референцирање у загради јесте најједноставнији начин навођења извора у тексту. Постоје различити формати, као нпр. (Аутор, година), или (Аутор, година:страница), итд. Такво референцирање обично се уноси у сам текст, а ако долази на крају реченице, онда се уноси пре тачке. Пун библиографски податак се онда куца на крају текста, обично по азбучном реду, и под насловом '''Литература''' или '''Извори'''.
 
''[[Parenthetical referencing]]'', is the simplest way to cite sources. Various formats are seen, e.g. <code>(Author, date)</code> or <code>(Author, date:page)</code>, etc. Such citations are normally typed in plain text and appear before punctuation. The full bibliographic citation is then typed at the bottom of the article, usually in alphabetical order.
 
===Референцирање у фуснотама===
{{Main|Помоћ:Фусноте}}
 
Фусноте које користе систем -{Cite.php}-, и које се обично још називају и „реф тагови“, представљају најчешће коришћени систем навођења извора у тексту или референцирања. Фусноте се могу користити како за навођење извора у тексту, тако и за навођење напомена у којима се пишу објашњења која би, да се унесу у сам текст, разбила ток и смисао самог текста.
Footnotes using the Cite.php system, usually called "<nowiki><ref></nowiki> tags", is the most widely used method for citing sources. It can be used for both bibliographic citations and also for explanatory notes. This method automatically arranges the references presented in an article through the use of two tags: <code><nowiki><ref></nowiki></code> and <code><nowiki></ref></nowiki></code>. Information placed between the two tags forms the footnote. Either standard wiki markup or [[Wikipedia:Citation templates|citations templates]] can be used to format bibliographic citations. This system requires the presence of the multi-featured {{tlx|Reflist}} template or the simple <code><references/></code> code on the page. Ref tags will not appear in the list of notes unless they are placed somewhere above the list.
 
Информација о извору у самом тексту уноси се између тагова <code><nowiki><ref>информација</ref></nowiki></code>, која чиони фусноту. На крају текста, под насловом '''Референце''', уноси се један од следећих шаблона: {{tlx|Reflist}}; {{tlx|рефлист}}; {{tlx|извори}}. Тај шаблон омогућава да се наведени извори у тексту аутоматски поређају по редоследу појављивања у тексту. Списак фуснота се неће појавити уколико се овај шаблон не стави. Такође, да би се појавиле на листи, морају бити постављене ИЗНАД тог шаблона у тексту.
 
Ако се један те исти извор помиње више пута у тексту, онда се код првог помињања у први реф таг додаје код <code>name="X"</code> што изгледа отприлике овако:
 
<code><ref name="X">Извор</ref></code>
 
Код сваког следећег навођења тог извора у тексту, довољно је ставити <code><ref name="X"></code>. Овај код генерише исти број извора у списку на дну текста, али му додаје и једно слово које се односи баш на то место у тексту на које сте га ставили. На тај начин, можете поновити навођење истог извора у тексту онолико пута колико је то потребно.
If multiple citations for the same source are included in the article, and you are using <code><nowiki><ref></nowiki></code> tags, you can [[WP:REFNAME|name the footnote]] to link to the same note repeatedly. To do this, add <code>name="X"</code> to the first <code><nowiki><ref></nowiki></code> tag, so that it looks like this:<code><nowiki><ref name="X"></nowiki></code>.<ref name="Example">Notice how the letters now appear at the left hand side in front of the link. This is because each of these two entries share the same name, in this case "Example", and have been configured to link to one spot to save room.</ref> As before, this will generate a number at the end of the sentence. Replace the "X" with any word to denote which source the computer should jump to when multi-linking like this.<ref name="Example" /> Notice that this method of citing creates the same number for each entry cited with a <nowiki><ref name="X"></nowiki> citation. You can reuse the footnote repeatedly merely by typing the named <code><nowiki><ref></nowiki></code> tag with a slash following the name, like this: <code><nowiki><ref name="X" /></nowiki></code>
 
===Hyperlinking/embeddedЛинковање links===
{{See|Wikipedia:Embedded citations}}