Решавање троугла — разлика између измена

# дате су три стране (ССС);
# дате су две стране и угао између њих (СУС);
# дата сује два угластраница и страницадва између њихналегла угла(УСУ);
# дате су две стране и угао насупротнаспрам њимавеће од њих (ССУ).
 
То су они исти услови који дефинишу [[подударност троуглова]]. Размотрићемо сваки од ових задатака и навести бар по једну формулу за проверу добивеног решења.
Анониман корисник