Решавање троугла — разлика између измена

# дате су три стране (ССС);
# дате су две стране и угао између њих (СУС);
# дата је страница и два налегла угла (УСУ);
# дате су две стране и угао наспрам веће од њих (ССУ).
 
Анониман корисник