Međunarodni standardni knjižni broj — разлика између измена

link više ne vodi ka tekstu koji je služio kao izvor
(link više ne vodi ka tekstu koji je služio kao izvor)
__БЕЗКН__
'''-{ISBN}-''' ({{jez-engl|'''I'''nternational '''S'''tandard '''B'''ook '''N'''umber}} ''- međunarodni standardni knjižni broj'') jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. <!--<ref>http://www.nsk.hr/Service.aspx?id=60#12</ref>--> Njegova primjena počinje [[1966]]. godine, kada se počeo upotrebljavati u [[Velika Britanija|Velikoj Britaniji]] kao -{SBN}- ({{jez-engl|Standard Book Number}} ''- standardni knjižni broj''), a obuhvatao je samo izdavače sa engleskog govornog područja. [[1970е|Sedamdesetih godina]] prošlog stoleća ''SBN'' postaje međunarodno prihvaćen i preimenovan je u -{ISBN}-. [[1972]]. godine osnovana je '''Međunarodna agencija za -{ISBN}-''' sa sjedištem u [[Berlin]]u koji koordinira rad nacionalnih agencija za -{ISBN}- i prati primjenu sistema.
 
== Struktura ISBN-a ==
 
Oznaka međunarodnog standardnog knjižnog broja sastoji se od [[akronim]]a engleskog naziva -{ISBN}- i trinaest cifara raspoređenih u pet skupina koje su međusobno odvojene crticom.
Prvu skupinu čini trocifreni prefiks, druga je oznaka nacionalne, geografske ili jezičke grupe, treća je oznaka izdavača, četvrta označava naslov, a peta je kontrolni broj. “Broj cifara u trećoj i četvrtoj skupini ovisi o planu izdavača, odnosno broju naslova koje izdavač namjerava objaviti.” [http://www.nsk.hr/Service.aspx?id=60#12]
 
Do 1. januara 2007. godine -{ISBN}- oznaka sastojala se od deset cifara raspoređenih u četiri skupine međusobno odvojenih razmakom ili crticom. Od 1. januara 2007. oznaka međunarodnog standardnog knjižnog broja promijenila se iz desetocifrene u trinaestocifrenu tako da je desetocifrena oznaka dobila trocifreni prefiks 978 i novi kontrolni broj. Na taj način međunarodni standardni knjižnji broj u potpunosti je usklađen sa crtičnim kodom [[-{EAN}--13]] (-{European Article Numbering}- - europsko označavanje proizvoda brojevima). [[Izdavač|Izdavači]] koji su se uključili u sistem -{ISBN}- prije 1. januara 2007. ne smiju koristiti desetocifrene -{ISBN}- oznake koje su im dodijeljene prije tog datuma, već ih moraju preračunati u trinaestocifrene -{ISBN}- oznake uz pomoć konvertera dostupnog na adresi:http://isbn-international.org/converter/converter.html
== Kako se izdavač uključuje u sistem -{ISBN}- ==
 
Svaki izdavač koji se želi uključiti u -{ISBN}- sistem treba najprije ispuniti [[upitnik]], koji se preuzima u nacionalnoj agenciji za -{ISBN}-, i priložiti plan izdavača. Na temelju toga izdavač zauzima odgovarajuće mjesto u -{ISBN}- sistemu.“ Uključenjem u sistem -{ISBN}- podaci o izdavaču objavljuju se u međunarodnom imeniku izdavača -{'''''Publishers' International ISBN Directory'''''}-, koji jednom godišnje izdaje Međunarodna agencija za -{ISBN}-.” [http://www.nsk.hr/Service.aspx?id=60#12]
 
== Zašto -{ISBN}-? ==