Полуотворен задњи нелабијализован самогласник — разлика између измена