Глаголски придев трпни — разлика између измена

== Глаголског придев трпни у српском језику ==
 
Трпни глаголски придев, jедан од [[глаголски придев|описних глагола]], у [[српски језик|српском језику]] има посебне облике за сва три [[род (граматика)|рода]] у једнини и множини. Мења се по [[падеж]]има, налик [[придеви]]ма са непалаталним завршетком. У ретким случајевима глаголски придев трпни гради се од повратног глагола (нпр. заљубљен од заљубити се)<ref name="klajn"/>. У српском језику не постоји трпни глаголски придев садашњег времена, већ само прошлог<ref name="mar">Marojević R. 1994. Gramatika ruskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. str. 217–225.</ref>. Глаголски придев трпни се ретко употребљава у говорном језику, док ce често може уочити у писаном језику (научном, пословном, публицистичком) .
 
Глаголски придев трпни гради се од [[инфинитив]]не или [[презент]]ске глаголске основе и посебних наставака. Тип наставака зависи од типа инфинитивне основе, уз ретке изузетке. Наставци за грађење глагослког придева трпног су:
* сатрти > сатр + -вен > сатр'''вен''' (сатр'''вена''', сатр'''вено''', сатр'''вени''', сатр'''вене''', сатр'''вена'''); али се среће и облик ''сатрт''
 
=== Наставак -т ===
Код глагола чија се инфинитивна основа завршава на -нути или -сути, глаголски придев трпни настаје додавањем наставка -т на инфинитивну основу.
 
Анониман корисник