Здравствена заштита — разлика између измена

 
''Здравствена делатност је активност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана, а обухвата спровођење мера и активности здравствене заштите које се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу савремене здравствених технологија, користе за очување и унапређење здравља људи, а коју обавља здравствена служба.<ref>Gray MJA. ''Evidence-Based Healthcare: How to Make Health Policy and Management Decisions'', Churchill Livingstone, 1997</ref>''
 
'''Квалитет здравствене заштите'''
 
''Квалитетна здравствена заштита је она која омогућава организацију ресурса на најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу њихових захтева.''
 
'''Здравствена служба и установе'''