Полузатворен предњи нелабијализован самогласник — разлика између измена