Петар Чајковски — разлика између измена

==Приватни живот==
[[Слика:Tchaikovsky.jpg|оквир|Чајковски у каснијем животу.]]
Tоком свог школовања у Јуриспруденсу, Чајковски се заљубио у сопрана, али се она удала за другога. У Једна од његових конзерватвних студенткиња, [[Aнтоњина Милјукова]], је почела да му шаље страсвена писма отприлике у време кад је одлучио да "ожени било коју која га прихвати." Није је се чак ни сећао са својих предавања, али је била веома упорна у својим писмима, тако да се на брзину оженио с њом [[18. јула ]], [[1877]]. Кроз неколико дана, док су још били на меденом месецу, горко се покајао због своје одлуке. Две недеље након венчања композитор је покушао да се убије у хладној реци. Kaсније је побегао у [[Санкт Петерсбург ]], и разишао се са супругом након само шест недеља. Никад се више нису видели. Aнтољина Милјукова је преминула у установи за ментално оболеле 1917. године. Званично су били у браку до љегове смрти.
During his education at the School of Jurisprudence, he was infatuated with a soprano, but she married another man. One of his conservatory students, [[Antonina Milyukova]], began writing him passionate letters around the time that he had made up his mind to "marry whoever will have me." He did not even remember her from his classes, but her letters were very persistent, and he hastily married her on [[July 18]], [[1877]]. Within days, while still on their honeymoon, he deeply regretted his decision. Two weeks after the wedding the composer attempted suicide by wading in a cold river. He later fled to [[Saint Petersburg|St Petersburg]] a nervous wreck, and was separated from his wife after only six weeks. The couple never saw each other again. Antonina Milyukova died in a mental institution in 1917. They remained legally married until his death.
 
Композиторева [[хомосексуалност]], као и њен утицај на његов живот и музику, је дуго времена била призната, мада је ова чиљеница нарочито била заташкавана током совјетског периода .<ref>http://www.glbtq.com/arts/tchaikovsky_pi.html</ref> Иако га неки историчари и даље сматрају хетеросексуалцем, многи други - као што су [[Риктор Нортон ]] и Александар Познански - прихватају то да су неке од ваза Чајковског биле хомосексуалне, као на пример његова веза са слугом Аљошом и са његовим нећаком Владимиром Давидовим. Докази да је Чајковски био хомосексуалац се изводе из његових писама и дневника, као и из писама његовог брата, Модеста, који је такође био хомосексуалац.
The composer's [[homosexuality]], as well as its importance to his life and music, has long been recognized, though knowledge about it was especially suppressed during the Soviet era.<ref>http://www.glbtq.com/arts/tchaikovsky_pi.html</ref> Although some historians continue to view him as heterosexual, many others - such as [[Rictor Norton]] and Alexander Poznansky - accept that some of Tchaikovsky's relationships were homosexual, such as the ones with his servant Alyosha and his nephew, Vladimir Davidov. Evidence that Tchaikovsky was homosexual is drawn from his letters and diaries, as well as the letters of his brother, Modest, who was also homosexual.
 
Жена која је имала далеко већи утицај на живот Чајковског је богата удовица, [[Хадежда вон Мек]], са којом је разменио 1 200 писама у периоду између [[1877]] и [[1890]]. На њено инсиститање никад се нису састали; сасвим случајно су се сусрели два пута али нису разменили ни речи. Поред финансијске подршке у облику 6 000 [[руских рубаља ]] годишње коју му је пружала, била је велики љубитељ његове музике и била је заинтересована за његову музичку каријеру. Међутим, изненада је прекинула њихов однос након 14 година, наводећи kao разлог банкрот. Управо је у овом периоду Чајковски доживео велики успех широм Европе а [[1891]], још веће похвале у [[Сједињеним Америчким Државама ]]. Заправо, био је [[главни диригент]], [[5. маја ]], [[1891]], на званичном отварању [[Карнеги Хола ]].
A far more influential woman in Tchaikovsky's life was a wealthy widow, [[Nadezhda von Meck]], with whom he exchanged 1,200 letters between [[1877]] and [[1890]]. At her insistence they never met; they did encounter each other on two occasions, purely by chance, but did not converse. As well as financial support in the amount of 6,000 [[Russian ruble|ruble]]s a year, she expressed interest in his musical career and admiration for his music. However, after 14 years she ended the relationship unexpectedly, claiming bankruptcy. It was during this period that Tchaikovsky achieved success throughout Europe and (by his own account), in [[1891]], even greater accolades in the [[United States]]. In fact, he was the [[Conducting|conductor]], on [[May 5]]th, [[1891]], at the official opening night of [[Carnegie Hall]].
 
Твдрњу Мекове о финансијској пропасти оспоравају неки историчари који верују да је прекинула покровитељство Чајковског зато што је наводно сазнала за његову хомосексуалност. Могуће је да је планирала да уда једну од својих ћерки за Чајковског, као што је наводно покушала да једну од њих уда за [[Клода Дебисија]], који је неко време живео у Русији као професор музике за њену породицу. Такође, један од њених синова, Николај, је био ожењен Аном Давидовом, нећаком Чајковског.
Meck's claim of financial ruin is disregarded by some who believe that she ended her patronage of Tchaikovsky because she supposedly discovered the composer's homosexuality. It is possible she was planning to marry off one of her daughters to Tchaikovsky, as she also supposedly tried to marry one of them to [[Claude Debussy]], who had lived in Russia for a time as music teacher to her family. Also, one of her sons, Nikolay, was married to Tchaikovsky's niece Anna Davydova.
 
Живот Чајковског је тема филма [[Kена Расела ]] ''[[ Љубитељи музике ]]''. Друга два филма заснована на његовом животу су - нискобуџетни и у великој мери фиктивни [[Песма мога срца ]], пуштен у продају 1948, а из 1969 је филма на руском језику "Чајковски " , номинован [[Оскара]] за [[најбољи страни филм ]]. Његово презиме је изведено од речи ''чајка'' (чайка), што значи [[ластавица]] у многим словенским језицима. Могуће је да његово порекло није у потпуности руско. У једном од првих писама упућених [[Надежди вон ]], Чајковски каже да се зове [[Поланд]] и да су његови преци "вероватно били [[Пољаци]]."
Tchaikovsky's life is the subject of [[Ken Russell]]'s
motion picture ''[[The Music Lovers]]''. Two other motion pictures were based on his life - the low-budgeted, sanitized and highly fictionalized [[Song of My Heart]], released in 1948, and the 1969 Russian-language "Tchaikovsky" , which was nominated for an [[Academy Award]] for [[Best Foreign Language Film]]. His last name derives from the word ''chaika'' (чайка), meaning [[seagull]] in a number of Slavic languages. His family origins may not have been entirely Russian. In an early letter to [[Nadezhda von Meck]], Tchaikovsky wrote that his name was [[Poland|Polish]] and his ancestors were "probably [[Poland|Polish]]."
 
== Смрт ==
54

измене