Međunarodni standardni knjižni broj — разлика између измена

м
нема резимеа измене
м (Исправка шаблона за језик)
м
__БЕЗКН__
'''-{ISBN}-''' ({{jez-engl|'''I'''nternational '''S'''tandard '''B'''ook '''N'''umber|el}} ''- međunarodni standardni knjižni broj'') jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju.<!--<ref>http://www.nsk.hr/Service.aspx?id=60#12</ref>--> Njegova primjena počinje [[1966]]. godine, kada se počeo upotrebljavatida upotrebljava u [[Velika Britanija|Velikoj Britaniji]] kao -{SBN}- ({{jez-engl|Standard Book Number|el}} ''- standardni knjižni broj''), a obuhvatao je samo izdavače sa engleskog govornog područja. [[1970е|Sedamdesetih godina]] prošlog stoleća ''-{SBN}-'' postaje međunarodno prihvaćen i preimenovan je u -{ISBN}-. [[1972]]. godine osnovana je '''Međunarodna agencija za -{ISBN}-''' sa sjedištem u [[Berlin]]u koji koordinirakoordiniše rad nacionalnih agencija za -{ISBN}- i prati primjenu sistema.
 
== Struktura -{ISBN}--a ==
 
Oznaka međunarodnog standardnog knjižnog broja sastoji se od [[akronim]]a engleskog naziva -{ISBN}- i trinaest cifara raspoređenih u pet skupina koje su međusobno odvojene crticom.
Prvu skupinu čini trocifreni prefiks, druga je oznaka nacionalne, geografske ili jezičke grupe, treća je oznaka izdavača, četvrta označava naslov, a peta je kontrolni broj. „Broj cifara u trećoj i četvrtoj skupini ovisi o planu izdavača, odnosno broju naslova koje izdavač namjerava objavitida objavi.“
 
Do [[1. januar]]a [[2007]]. godine -{ISBN}- oznaka sastojala se od deset cifara raspoređenih u četiri skupine međusobno odvojenih razmakom ili crticom. Od 1. januara 2007. oznaka međunarodnog standardnog knjižnog broja promijenila se iz desetocifrene u trinaestocifrenu tako da je desetocifrena oznaka dobila trocifreni prefiks 978 i novi kontrolni broj. Na taj način međunarodni standardni knjižnji broj u potpunosti je usklađen sa crtičnim kodom -{[[EAN-13]]}- ({{jez-engl|European Article Numbering|el}} ''- evropsko numerisanje proizvoda''). [[Izdavač]]i koji su se uključili u sistem -{ISBN}- prije 1. januara 2007. ne smiju koristitida koriste desetocifrene -{ISBN}- oznake koje su im dodijeljene prije tog datuma, već ih moraju preračunati u trinaestocifrene -{ISBN}- oznake uz pomoć konverterapretvarača dostupnog na [http://isbn-international.org/converter/converter.html zvaničnoj prezentaciji -{ISBN}--a].
 
== Kako se izdavač uključuje u sistem -{ISBN}- ==
 
Svaki izdavač koji se želi uključitida se uključi u -{ISBN}- sistem treba najprije ispunitida ispuni [[upitnik]], koji se preuzima u nacionalnoj agenciji za -{ISBN}-, i priložitida priloži plan izdavača. Na temelju toga izdavač zauzima odgovarajuće mjesto u sistemu -{ISBN}- sistemu. Uključenjem u sistem -{ISBN}- podaci o izdavaču objavljuju se u međunarodnom imeniku izdavača ({{jez-engl|Publishers' International ISBN Directory|el}}), koji jednom godišnje izdaje Međunarodna agencija za -{ISBN}-.
 
== Zašto -{ISBN}-? ==
 
Uvođenje međunarodnog standardnog knjižnog broja rezultat je porasta izdavačke produkcije u cijelome svijetu ali i potrebe da svi oblici poslovanja s [[knjiga|knjigom]] ([[uvoz]]-[[izvoz]], obrada [[porudžbina]], [[evidencija]] predporudžbinapretporudžbina, [[marketing]], [[bibliografski opis]], svi oblici međunarodne razmjene knjiga, [[inventura]], službe skladištenja itd.) budu ažurirani i [[računar]]ski čitljivi, tj. pogodni za automatsku obradu podataka.
 
== Reference ==